Örebro län
Fakta & Perspektiv
298 907 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Besöksstatistik

Besöksstatistik

Senast uppdaterad 2018-10-02
PDF
Diagram nuläge

Antal unika sidvisningar 2018

                         

                              

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Skånes län

12347

10367

12941

12191

12075

11235

9040

15151

28750

 

 

 

Norrbottens län

11939

11900

13404

13031

12715

9725

6511

13091

28265

 

 

 

Västra Götalands län

9344

7585

9626

8349

8068

7820

5823

9263

14136

 

 

 

Södermanlands län

4467

3978

4336

4656

3787

3365

2249

4192

6854

 

 

 

Hallands län

4147

4007

4410

4389

5123

3940

5043

5756

6707

 

 

 

Västerbottens län

4637

3673

4285

4297

4923

3086

1699

3964

6565

 

 

 

Örebros län

3462

3711

4718

3852

4029

3408

2688

4310

6513

 

 

 

Jämtlands län

3793

4530

4980

4722

3416

3442

2640

3434

6013

 

 

 

Värmlands län

4357

3422

4761

4095

3818

3088

2331

3532

5989

 

 

 

Gotlands län

2779

2192

3024

2915

3311

2321

2711

3436

4864

 

 

 

Västmanlands län

4583

4237

4971

5343

4561

2581

1252

2077

2754

 

 

 

Totalt

65854

59602

71456

67840

65826

54011

41987

68206

117410

 

 

 

                         
                         

Antal unika sidvisningar 2017

                         

                              

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Norrbottens län

 

 

11082

10847

10532

6683

6366

7224

10356

10759

11658

8402

Skåne län

 

 

7928

9830

8392

5918

5211

6511

8883

9036

9971

8133

Västra Götalands län

 

 

5895

5540

5685

4873

3419

4949

6092

7572

7226

6818

Södermanlands län

 

 

2886

2716

2784

2875

1729

2903

3466

3995

3566

3506

Jämtlands län

 

 

3886

4085

4098

2118

2256

4390

3887

4834

4922

3415

Västmanlands län

 

 

3011

2749

3553

2541

1555

2629

3479

5041

4475

3411

Hallands län

 

 

4447

4074

3645

3366

2202

2873

3976

3568

4684

3385

Örebro län

 

 

3148

3539

3936

2246

2104

3154

4479

3490

4163

3360

Västerbottens län

 

 

2965

4084

4187

3027

2003

2920

3707

3931

3731

3164

Värmlands län

 

 

2577

3261

3016

2008

1590

3074

3406

3300

3311

2881

Kalmar län

 

 

2471

2770

2692

1891

1471

2561

2334

2957

2697

2447

Gotlands län

 

 

2490

3182

2567

1400

1926

2474

2579

2296

2858

2207

Totalt

 

 

52785

56677

55087

38945

31832

45660

56642

60780

63263

51130

                         
                         

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta