Örebro län
Fakta & Perspektiv
298 907 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Regional ekonomi // BRP per bransch och sektor

BRP per bransch och sektor

Senast uppdaterad 2017-12-20
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.

Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie

Bruttoregionprodukt per branschgrupp 2015. Miljoner kronor, löpande priser

     

 

Örebro län

Riket

Varuproducenter

29 090

961 117

Tjänsteproducenter

39 744

1 962 283

Offentlig förvaltning

23 580

795 511

Ej branschfördelat

11 304

480 103

Summa

103 718

4 199 860

     

Bruttoregionprodukt per branschgrupp 2015. Procent

     

 

Örebro län

Riket

Varuproducenter

28,0

22,9

Tjänsteproducenter

38,3

46,7

Offentlig förvaltning

22,7

18,9

Ej branschfördelat

10,9

11,4

Summa

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

BRP per branschgrupp 2001-2015. Miljoner kronor, löpande priser

 
             

Örebro län

 

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt-ning

Ej bransch-fördelat

Summa

 

2001

20 248

21 241

14 304

7 061

62 854

 

2002

20 997

22 454

15 692

7 526

66 669

 

2003

22 252

23 277

17 009

7 901

70 439

 

2004

24 538

24 131

18 100

8 294

75 063

 

2005

23 961

25 399

18 018

8 652

76 030

 

2006

27 339

26 832

19 825

9 318

83 314

 

2007

29 103

27 545

20 238

9 631

86 517

 

2008

27 922

29 638

19 278

9 695

86 533

 

2009

24 802

29 713

19 366

9 768

83 649

 

2010

29 060

31 251

19 599

10 554

90 464

 

2011

31 378

32 701

20 136

10 954

95 169

 

2012

31 840

33 615

21 132

11 100

97 687

 

2013

30 215

34 425

21 630

10 862

97 132

 

2014

29 608

37 061

22 491

11 011

100 171

 

2015

29 090

39 744

23 580

11 304

103 718

 
   

Riket

 

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt-ning

Ej bransch-fördelat

Summa

 

2001

696 507

1 012 382

477 811

290 838

2478130

 

2002

710 901

1 050 445

502 854

305 086

2569876

 

2003

733 316

1 093 852

532 505

317 069

2677446

 

2004

779 832

1 145 933

550 476

328 164

2805115

 

2005

788 774

1 201 713

567 212

348 919

2907352

 

2006

860 713

1 278 847

590 735

368 036

3099081

 

2007

927 722

1 361 700

617 630

389 240

3297053

 

2008

923 738

1 425 010

642 499

395 590

3387599

 

2009

819 880

1 416 464

650 568

400 724

3288509

 

2010

945 619

1 484 197

664 028

425 207

3519994

 

2011

962 690

1 574 143

685 102

433 646

3656577

 

2012

923 313

1 617 586

712 238

430 825

3684800

 

2013

915 621

1 682 103

734 851

436 473

3769909

 

2014

944 465

1 779 879

761 681

449 959

3936840

 

2015

961 117

1 962 283

795 511

480 103

4199860

 

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

 

Utveckling av värdet av BRP per branschgrupp 2001-2015. Index år 2001=100

           

Örebro län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt-ning

Ej bransch-fördelat

Summa

2001

100

100

100

100

100

2002

104

106

110

107

106

2003

110

110

119

112

112

2004

121

114

127

117

119

2005

118

120

126

123

121

2006

135

126

139

132

133

2007

144

130

141

136

138

2008

138

140

135

137

138

2009

122

140

135

138

133

2010

144

147

137

149

144

2011

155

154

141

155

151

2012

157

158

148

157

155

2013

149

162

151

154

155

2014

146

174

157

156

159

2015

144

187

165

160

165

 

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt-ning

Ej bransch-fördelat

Summa

2001

100

100

100

100

100

2002

102

104

105

105

104

2003

105

108

111

109

108

2004

112

113

115

113

113

2005

113

119

119

120

117

2006

124

126

124

127

125

2007

133

135

129

134

133

2008

133

141

134

136

137

2009

118

140

136

138

133

2010

136

147

139

146

142

2011

138

155

143

149

148

2012

133

160

149

148

149

2013

131

166

154

150

152

2014

136

176

159

155

159

 

 

 

 

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta