Primärkommunala investeringar - Regionfakta
Örebro län
Fakta & Perspektiv
298 907 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Regional ekonomi // Primärkommunala investeringar

Primärkommunala investeringar

Senast uppdaterad 2017-09-06
Förklaring

Med investering avses:

  • Husbyggnadsentreprenader, anläggnings- och reparationsentreprenader samt konsulttjänster
  • Anskaffningsvärdet vid inköp av maskiner och inventarier såsom möbler, textilier, transportmedel inkl reservdelar, maskiner och aggregat etc.
  • Inköp av mark, byggnader och tekniska anläggningar
  • Anskaffningsvärdet för inköp av fastigheter, inkl. utgifter kring anskaffningen t.ex. lagfarter.
PDF
Diagram nuläge
Primärkommunala investeringar 2016

Region Investeringar, tusental kronor Investeringar per invånare, kr
Stockholms län 13 623 747 6 004
Uppsala län 1 060 800 2 935
Södermanlands län 1 104 134 3 833
Östergötlands län 1 861 213 4 117
Jönköpings län 1 850 733 5 247
Kronobergs län 793 031 4 075
Kalmar län 1 158 735 4 782
Gotlands län 616 396 10 627
Blekinge län 575 010 3 629
Skåne län 7 896 760 5 962
Hallands län 1 804 352 5 633
Västra Götalands län 9 201 890 5 504
Värmlands län 1 333 239 4 773
Örebro län 1 316 164 4 462
Västmanlands län 1 060 886 3 964
Dalarnas län 1 187 270 4 173
Gävleborgs län 985 800 3 464
Västernorrlands län 1 026 487 4 180
Jämtlands län 701 825 5 454
Västerbottens län 1 900 838 7 149
Norrbottens län 1 867 635 7 454
Riket 52 926 945 5 295

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta