Örebro län
Fakta & Perspektiv
294 941 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Snabbstatistik // Befolkningssiffror kvartalsvis

Befolkningssiffror kvartalsvis

Senast uppdaterad 2017-08-18
Förklaring

SCB:s register över totalbefolkningen (RTB) får dagligen ändringsmeddelanden från folkbokföringen. Utgångsmaterialet för förändringsuppgifterna är de rapporter om födelser, dödsfall, inrikes och utrikes flyttningar samt civilståndsändringar som skattekontoren lämnar till Riksskatteverket (RSV).

PDF
Diagram nuläge

Befolkningsförändringar under 2:a kvartalet 2017 och folkmängd 30 juni 2017

                       

Kommun/Region

Folkmängd

Folk- ökning

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Askersund

11 193

-46

17

40

-23

161

185

-24

-25

-22

23

Degerfors

9 649

32

26

32

-6

141

104

37

-12

44

5

Hallsberg

15 828

113

36

38

-2

371

261

110

-15

55

70

Hällefors

7 057

-5

17

13

4

126

134

-8

-31

1

22

Karlskoga

30 511

36

84

93

-9

343

304

39

-21

-24

84

Kumla

21 448

13

53

49

4

319

313

6

-29

6

29

Laxå

5 681

-14

17

18

-1

108

119

-11

-13

-27

29

Lekeberg

7 782

121

31

27

4

181

68

113

89

17

7

Lindesberg

23 730

-39

69

70

-1

396

428

-32

-101

-66

135

Ljusnarsberg

4 904

-66

8

20

-12

78

134

-56

-37

-40

21

Nora

10 681

17

29

37

-8

151

128

23

-14

16

21

Örebro

148 077

654

471

292

179

2 122

1 662

460

209

49

202

Örebro län

296 541

816

858

729

129

2 831

2 174

657

.

9

648

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 1:a kvartalet 2017 och folkmängd 31 mars 2017

                       

Kommun/Region

Folkmängd

Folk- ökning

Levande födda

Döda

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Askersund

11 239

-43

22

35

-13

134

163

-29

-27

-26

24

Degerfors

9 617

8

17

34

-17

126

111

15

4

-6

17

Hallsberg

15 715

66

48

51

-3

313

245

68

14

16

38

Hällefors

7 062

-76

23

45

-22

123

184

-61

-56

-55

50

Karlskoga

30 475

-63

78

101

-23

298

343

-45

-70

-25

50

Kumla

21 435

101

66

51

15

352

268

84

42

21

21

Laxå

5 695

-14

6

33

-27

106

92

14

-16

-5

35

Lekeberg

7 661

25

25

16

9

129

114

15

-12

9

18

Lindesberg

23 769

25

67

72

-5

373

363

10

-32

-77

119

Ljusnarsberg

4 970

-36

5

23

-18

121

147

-26

-18

-42

34

Nora

10 664

-1

23

26

-3

143

141

2

-19

12

9

Örebro

147 423

792

469

324

145

2 183

1 564

619

190

250

179

Örebro län

295 725

784

849

811

38

2 732

2 066

666

.

72

594

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 4:e kvartalet 2016 och folkmängd 30 juni 2016

                       

Kommun/Region

Folkmängd

Folk- ökning

Levande födda

Döda

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Askersund

11 282

66

29

24

5

258

206

52

-33

-34

119

Degerfors

9 609

12

19

36

-17

174

145

29

-8

5

32

Hallsberg

15 649

63

28

51

-23

349

265

84

12

7

65

Hällefors

7 138

57

25

34

-9

211

151

60

-10

-41

111

Karlskoga

30 538

-49

63

109

-46

365

375

-10

-41

-95

126

Kumla

21 334

63

48

50

-2

346

280

66

38

5

23

Laxå

5 709

1

7

21

-14

197

189

8

-18

-76

102

Lekeberg

7 636

15

19

18

1

112

97

15

8

-12

19

Lindesberg

23 744

121

56

61

-5

561

439

122

-41

-99

262

Ljusnarsberg

5 006

42

9

20

-11

222

173

49

-33

-73

155

Nora

10 665

40

18

32

-14

204

150

54

-8

-6

68

Örebro

146 631

711

420

299

121

2 010

1 428

582

134

185

263

Örebro län

294 941

1 142

741

755

-14

3 311

2 200

1 111

.

-234

1 345

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 3:a kvartalet 2016 och folkmängd 30 juni 2016

                       

Kommun/Region

Folkmängd

Folk- ökning

Levande födda

Döda

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Askersund

11 216

34

27

33

-6

234

192

42

11

-60

91

Degerfors

9 597

33

15

25

-10

187

144

43

9

-2

36

Hallsberg

15 586

53

46

40

6

312

266

46

15

9

22

Hällefors

7 081

84

16

30

-14

247

148

99

-28

20

107

Karlskoga

30 587

135

78

96

-18

557

415

142

-8

-52

202

Kumla

21 271

18

52

42

10

343

333

10

-2

-19

31

Laxå

5 708

47

19

15

4

178

140

38

-40

-21

99

Lekeberg

7 621

27

26

12

14

157

149

8

39

-19

-12

Lindesberg

23 623

116

63

69

-6

536

418

118

5

-113

226

Ljusnarsberg

4 964

25

9

17

-8

175

144

31

-12

-51

94

Nora

10 625

28

23

26

-3

204

174

30

-13

-5

48

Örebro

145 920

985

449

289

160

2 811

2 006

805

24

455

326

Örebro län

293 799

1 585

823

694

129

4 248

2 836

1 412

.

142

1 270

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta