Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 344 689 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Befolkningsstruktur

Befolkningsstruktur

Senast uppdaterad 2018-02-21
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Folkmängd 2017-12-31 i Skåne län jämfört med riket

             

Ålder

Skåne län

Riket

Antal

Procent

Procent

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

40 064

42 540

3,0

3,2

2,9

3,1

5-9

40 804

42 895

3,0

3,2

2,9

3,1

10-14

37 375

39 723

2,8

3,0

2,8

3,0

15-19

34 008

37 775

2,5

2,8

2,6

2,8

20-24

41 033

41 870

3,1

3,1

2,9

3,2

25-29

48 314

48 927

3,6

3,6

3,5

3,7

30-34

43 994

45 233

3,3

3,4

3,2

3,4

35-39

42 632

43 928

3,2

3,3

3,0

3,2

40-44

42 820

44 359

3,2

3,3

3,1

3,2

45-49

42 817

43 833

3,2

3,3

3,2

3,3

50-54

44 150

45 106

3,3

3,4

3,3

3,4

55-59

37 913

38 056

2,8

2,8

2,9

2,9

60-64

36 341

35 952

2,7

2,7

2,8

2,8

65-69

37 143

35 560

2,8

2,6

2,8

2,7

70-74

36 839

35 062

2,7

2,6

2,8

2,7

75-79

26 166

23 516

1,9

1,7

2,0

1,8

80-84

18 689

14 464

1,4

1,1

1,4

1,1

85-89

13 261

8 307

1,0

0,6

1,0

0,6

90-94

7 035

3 178

0,5

0,2

0,5

0,2

95-99

2 078

623

0,2

0,0

0,1

0,0

100-

247

59

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

673 723

670 966

50,1

49,9

49,8

50,2

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Folkmängd 2017-12-31 i Skåne län jämfört med riket

             

Ålder

Skåne län

Riket

Antal

Procent

Procent

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

40 064

42 540

3,0

3,2

2,9

3,1

5-9

40 804

42 895

3,0

3,2

2,9

3,1

10-14

37 375

39 723

2,8

3,0

2,8

3,0

15-19

34 008

37 775

2,5

2,8

2,6

2,8

20-24

41 033

41 870

3,1

3,1

2,9

3,2

25-29

48 314

48 927

3,6

3,6

3,5

3,7

30-34

43 994

45 233

3,3

3,4

3,2

3,4

35-39

42 632

43 928

3,2

3,3

3,0

3,2

40-44

42 820

44 359

3,2

3,3

3,1

3,2

45-49

42 817

43 833

3,2

3,3

3,2

3,3

50-54

44 150

45 106

3,3

3,4

3,3

3,4

55-59

37 913

38 056

2,8

2,8

2,9

2,9

60-64

36 341

35 952

2,7

2,7

2,8

2,8

65-69

37 143

35 560

2,8

2,6

2,8

2,7

70-74

36 839

35 062

2,7

2,6

2,8

2,7

75-79

26 166

23 516

1,9

1,7

2,0

1,8

80-84

18 689

14 464

1,4

1,1

1,4

1,1

85-89

13 261

8 307

1,0

0,6

1,0

0,6

90-94

7 035

3 178

0,5

0,2

0,5

0,2

95-99

2 078

623

0,2

0,0

0,1

0,0

100-

247

59

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

673 723

670 966

50,1

49,9

49,8

50,2

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta