Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 324 565 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter omsättning

Senast uppdaterad 2017-12-12
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge

Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass 2016

         

Omsättning

Skåne län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

-250 Tkr

3 184

11 643

21 641

78 856

250-999 Tkr

996

2 545

6 443

16 084

1-1,9 Mnkr

456

912

2 727

5 973

2-4,9 Mnkr

441

927

2 997

5 849

5-9,9 Mnkr

250

545

1 751

3 401

10-49 Mnkr

425

747

2 838

4 823

50-99 Mnkr

101

198

731

1 089

100 - Mnkr

175

229

1 169

1 498

Samtliga

6 028

17 746

40 297

117 573

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

         
         

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta