Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 344 689 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter omsättning

Senast uppdaterad 2017-12-12
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge

Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass 2016

         

Omsättning

Skåne län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

-250 Tkr

3 184

11 643

21 641

78 856

250-999 Tkr

996

2 545

6 443

16 084

1-1,9 Mnkr

456

912

2 727

5 973

2-4,9 Mnkr

441

927

2 997

5 849

5-9,9 Mnkr

250

545

1 751

3 401

10-49 Mnkr

425

747

2 838

4 823

50-99 Mnkr

101

198

731

1 089

100 - Mnkr

175

229

1 169

1 498

Samtliga

6 028

17 746

40 297

117 573

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

         
         

Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass 2007-2016

                     

Skåne län

                   

Omsättning

Exportföretag

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-250 Tkr

2 937

3 346

3 293

2 919

2 839

2 836

3 239

3 187

3 137

3 184

250-999 Tkr

1 027

1 056

1 164

1 040

964

1 000

961

1 017

1 036

996

1-1,9 Mnkr

423

478

481

417

395

381

394

414

441

456

2-4,9 Mnkr

529

500

516

467

434

439

433

446

463

441

5-9,9 Mnkr

254

244

263

255

231

244

236

238

260

250

10-49 Mnkr

365

381

392

372

379

392

395

411

430

425

50-99 Mnkr

93

90

127

123

113

102

93

96

89

101

100 - Mnkr

166

177

197

202

158

159

166

159

163

175

Samtliga

5 794

6 272

6 433

5 795

5 513

5 553

5 917

5 968

6 019

6 028

Omsättning

Importföretag

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-250 Tkr

6 518

7 675

7 575

7 476

7 781

8 014

9 757

10 524

10 867

11 643

250-999 Tkr

2 279

2 365

2 488

2 163

2 110

2 183

2 361

2 503

2 496

2 545

1-1,9 Mnkr

900

900

894

855

880

825

873

865

909

912

2-4,9 Mnkr

864

865

897

840

794

832

805

864

893

927

5-9,9 Mnkr

454

438

467

472

473

458

458

468

507

545

10-49 Mnkr

713

725

679

697

687

658

658

691

756

747

50-99 Mnkr

165

160

189

187

162

150

162

168

182

198

100 - Mnkr

177

191

189

208

196

190

189

199

207

229

Samtliga

12 070

13 319

13 378

12 898

13 083

13 310

15 263

16 282

16 817

17 746

                     

Riket

Omsättning

Exportföretag

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-250 Tkr

19972

21916

21786

19870

19208

19091

20978

21270

21239

21641

250-999 Tkr

6685

6893

7435

6360

6202

6330

6287

6283

6452

6443

1-1,9 Mnkr

2789

2996

3049

2782

2608

2562

2580

2648

2753

2727

2-4,9 Mnkr

3304

3213

3486

3053

2974

2964

2943

2931

2984

2997

5-9,9 Mnkr

1827

1730

1845

1813

1698

1718

1697

1706

1762

1751

10-49 Mnkr

2547

2637

2920

2851

2701

2681

2676

2676

2759

2838

50-99 Mnkr

660

644

773

778

700

683

658

713

730

731

100 - Mnkr

1027

1036

1297

1346

1122

1097

1087

1122

1161

1169

Samtliga

38811

41065

42591

38853

37213

37126

38906

39349

39840

40297

Omsättning

Importföretag

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-250 Tkr

43266

50248

49732

49042

51238

52337

64940

70297

73443

78856

250-999 Tkr

13859

14606

14970

13442

13643

13738

14592

15057

15454

16084

1-1,9 Mnkr

5680

5652

5871

5232

5303

5291

5430

5578

5705

5973

2-4,9 Mnkr

5367

4998

5576

5303

5260

5279

5295

5501

5830

5849

5-9,9 Mnkr

2844

2846

2925

2973

2971

2936

2923

3072

3225

3401

10-49 Mnkr

4181

4122

4260

4393

4318

4200

4257

4430

4704

4823

50-99 Mnkr

925

937

1013

1019

947

915

928

991

1090

1089

100 - Mnkr

1156

1170

1386

1503

1335

1282

1274

1348

1441

1498

Samtliga

77278

84579

85733

82907

85015

85978

99639

106274

110892

117573

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

                     
                     

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta