Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 344 689 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Politik // Valresultat riksdagsvalet

Valresultat riksdagsvalet

Senast uppdaterad 2018-09-18
Förklaring

Med utgångspunkt från data från rösträkningen som sammanställts av Valmyndigheten (2002-) och tidigare år Riksskatteverket bearbetas och presenteras statistiken på olika sätt.
Valresultat: Antal/andel röstberättigade, antal/andel röstande och de giltiga rösternas fördelning på partier i de allmänna valen samt mandatfördelningar.
Valda: Antal och andel valda kandidater efter parti och kön.

PDF
Diagram nuläge

Procent- och mandatfördelning riksdagsvalet 2018

       

Skåne län

Röstetal

Procent

Mandat

Moderaterna

141 784

21,9

7

Centerpartiet

46 147

7,1

3

Liberalerna (fd Folkpartiet)

36 682

5,7

3

Kristdemokraterna

36 934

5,7

3

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

155 836

24,1

9

Vänsterpartiet

30 775

4,8

1

Miljöpartiet de gröna

25 039

3,9

1

Sverigedemokraterna

164 332

25,4

9

Feministiskt initiativ

2 692

0,4

 

Övriga anmälda partier

6 591

1,0

 

Samtliga partier

646 812

100

36

 

 

 

 

Summa giltiga röster

646 812

 

 

Ogiltiga röster - ej anmälda partier

156

 

 

Ogiltiga röster - blanka

5 740

 

 

Ogiltiga röster - övriga

309

 

 

Summa avgivna röster

653 017

 

 

Röstberättigade

749 224

 

 

Valdeltagande, procent

87,2

 

 

       

Riket

Röstetal

Procent

Mandat

Moderaterna

1 284 698

19,8

70

Centerpartiet

557 500

8,6

31

Liberalerna (fd Folkpartiet)

355 546

5,5

20

Kristdemokraterna

409 478

6,3

22

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

1 830 386

28,3

100

Vänsterpartiet

518 454

8,0

28

Miljöpartiet de gröna

285 899

4,4

16

Sverigedemokraterna

1 135 627

17,5

62

Feministiskt initiativ

29 665

0,5

 

Övriga anmälda partier

69 472

1,1

 

Samtliga partier

6 476 725

100

349

 

 

 

 

Summa giltiga röster

6 476 725

 

 

Ogiltiga röster - ej anmälda partier

2 120

 

 

Ogiltiga röster - blanka

53 084

 

 

Ogiltiga röster - övriga

3 342

 

 

Summa avgivna röster

6 535 271

 

 

Röstberättigade

7 495 936

 

 

Valdeltagande, procent

87,2

 

 

Källa: Valmyndigheten

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta