Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
291 341 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Energi // Småhus, uppvärmningssätt

Småhus, uppvärmningssätt

Senast uppdaterad 2011-11-22
Förklaring
Undersökningen baseras på ett slumpmässigt urval av 73 000 småhus ur fastighetstaxeringsregistret. Minst 250 småhus drogs i varje kommun. Resterande urval gjordes proportionellt mot det totala antalet småhus i kommunen. Då undersökningen är urvalsbaserad har resultatet skattats. Statistiken utgör underlag för SCBs beräkning av energibalanserna.
PDF
Diagram nuläge

Småhus (inkl. jordbruksfastigheter) fördelade efter använt energislag för uppvärmning 2010

Antal

Kommun/ Region

Typ av uppvärmning

El (d)

El (v)

Olja

Olja + bio

Olja + el + bio

Olja + el

El + bio

Bio

Värme-pump

Fjärr- värme

Annat

Samt- liga

Eskilstuna

1 991

1 160

..

4 586

564

711

701

1 809

4 183

919

16 793

Flen

731

464

..

1 447

672

135

66

569

129

589

4 824

Gnesta

322

425

82

1 086

412

155

30

245

263

3 022

Katrineholm

1 001

1 209

..

1 735

940

331

182

973

421

553

7 438

Nyköping

943

1 225

..

..

1 930

1 295

415

456

1 151

1 569

1 143

10 176

Oxelösund

456

151

..

231

..

169

..

264

906

280

2 512

Strängnäs

818

1 289

..

..

1 896

647

292

270

1 092

262

699

7 456

Trosa

766

718

..

..

965

56

189

..

264

260

199

3 444

Vingåker

305

100

..

..

861

508

141

99

336

66

269

2 732

Södermanlands län

7 334

6 742

513

178

14 737

5 115

2 537

1 829

6 703

7 796

4 913

58 397

Riket

261707

256144

24189

15656

381720

203864

73732

60857

204703

229910

183560

1896043

Procent

Kommun/Region

Typ av uppvärmning

El (d)

El (v)

Olja

Olja + bio

Olja + el + bio

Olja + el

El + bio

Bio

Värme-pump

Fjärr- värme

Annat

Samt- liga

Eskilstuna

11,9

6,9

..

27,3

3,4

4,2

4,2

10,8

24,9

5,5

100

Flen

15,2

9,6

..

30,0

13,9

2,8

1,4

11,8

2,7

12,2

100

Gnesta

10,7

14,1

2,7

35,9

13,6

5,1

1,0

8,1

8,7

100

Katrineholm

13,5

16,3

..

23,3

12,6

4,5

2,4

13,1

5,7

7,4

100

Nyköping

9,3

12,0

..

..

19,0

12,7

4,1

4,5

11,3

15,4

11,2

100

Oxelösund

18,2

6,0

..

9,2

..

6,7

..

10,5

36,1

11,1

100

Strängnäs

11,0

17,3

..

..

25,4

8,7

3,9

3,6

14,6

3,5

9,4

100

Trosa

22,2

20,8

..

..

28,0

1,6

5,5

..

7,7

7,5

5,8

100

Vingåker

11,2

3,7

..

..

31,5

18,6

5,2

3,6

12,3

2,4

9,8

100

Södermanlands län

12,6

11,5

0,9

0,3

25,2

8,8

4,3

3,1

11,5

13,4

8,4

100

Riket

13,8

13,5

1,3

0,8

20,1

10,8

3,9

3,2

10,8

12,1

9,7

100

Källa: Energimyndigheten

El (d) = direktverkande elvärme

El (v) = vattenburen elvärme

Bio = biobränsle

Värmepump = berg-, jord- eller sjövärmepump

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta