Medielån per invånare - Regionfakta
Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
291 341 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Kultur och fritid // Medielån per invånare

Medielån per invånare

Senast uppdaterad 2018-05-23
Förklaring

Kommunernas biblioteksförvaltningar lämnar årligen uppgifter om verksamheten till Kulturrådet som sammanställer statistiken för kommunala folkbibliotek. Varje kommunalt bibliotekssystem med däri ingående huvud- och filialbibliotek inkl. kommunernas bibliotek vid vårdinstitutioner, betraktas som en enhet. I folkbiblioteksstatistiken ingår vidare 38 fristående sjukhusbibliotek samt Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Sigtunastiftelsen bibliotek samt Svenska Sjömansbiblioteket.

PDF
Diagram nuläge

Med medielån avses förutom lån av böcker även lån av skivor/kassetter samt ljudböcker och e-böcker. Lägst antal lån, 4 per invånare har Eskilstuna och Flen kommuner. Flest lån per invånare har Nyköping och Oxelösund kommuner med 7 lån per invånare. Genomsnittligt antal lån för länet är 5 lån per invånare.

Utlåning i de kommunala biblioteken 2017

Kommun/Region Bok- och medielån per invånare
Eskilstuna 4
Flen 4
Gnesta 5
Katrineholm 6
Nyköping 7
Oxelösund 7
Strängnäs 6
Trosa 5
Vingåker 5
Södermanlands län 5
Riket 6

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta