Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
291 341 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Näringsliv // Sysselsatta // Andel sysselsatta i IT-företag

Andel sysselsatta i IT-företag

Senast uppdaterad 2018-01-23
Förklaring

IT-företagens branscher definieras av Tillväxtanalys. I dessa branscher ingår inte företag som kan beskrivas som IT-beroende företag. Hit hör t ex callcenters.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Sysselsatta i IT-företag 2016

                   

Region

Antal sysselsatta totalt

Antal sysselsatta i IT-företag

Andel sysselsatta i IT-företag (%)

Kvinnor

Män

Totalt          

Kvinnor

Män    

Totalt  

Kvinnor

Män

Totalt

Stockholms län

590 044

635 275

1 225 319

50 872

141 816

192 688

8,6

22,3

15,7

Uppsala län

77 990

78 666

156 656

2 030

6 858

8 888

2,6

8,7

5,7

Södermanlands län

57 787

58 819

116 606

1 222

3 264

4 486

2,1

5,5

3,8

Östergötlands län

99 012

110 055

209 067

3 694

13 344

17 038

3,7

12,1

8,1

Jönköpings län

82 858

94 467

177 325

2 234

7 258

9 492

2,7

7,7

5,4

Kronobergs län

45 767

52 341

98 108

2 048

5 142

7 190

4,5

9,8

7,3

Kalmar län

52 790

57 763

110 553

818

2 620

3 438

1,5

4,5

3,1

Gotlands län

13 490

13 850

27 340

104

528

632

0,8

3,8

2,3

Blekinge län

33 517

37 406

70 923

1 586

4 446

6 032

4,7

11,9

8,5

Skåne län

287 777

301 039

588 816

10 964

36 984

47 948

3,8

12,3

8,1

Hallands län

68 821

70 566

139 387

1 152

3 862

5 014

1,7

5,5

3,6

Västra Götalands län

399 299

434 651

833 950

16 330

51 636

67 966

4,1

11,9

8,1

Värmlands län

60 384

64 176

124 560

1 260

4 800

6 060

2,1

7,5

4,9

Örebro län

65 934

71 254

137 188

1 874

5 692

7 566

2,8

8,0

5,5

Västmanlands län

57 067

62 118

119 185

1 098

4 056

5 154

1,9

6,5

4,3

Dalarnas län

63 130

68 989

132 119

770

3 304

4 074

1,2

4,8

3,1

Gävleborgs län

61 648

66 536

128 184

1 112

3 564

4 676

1,8

5,4

3,6

Västernorrlands län

54 932

60 674

115 606

2 048

6 058

8 106

3,7

10,0

7,0

Jämtlands län

30 285

32 589

62 874

564

1 908

2 472

1,9

5,9

3,9

Västerbottens län

61 955

68 105

130 060

1 590

6 256

7 846

2,6

9,2

6,0

Norrbottens län

58 410

66 089

124 499

1 298

3 970

5 268

2,2

6,0

4,2

Riket

2 322 897

2 505 428

4 828 325

104 668

317 366

422 034

4,5

12,7

8,7

Källa: Statistiska centralbyrån, Sysselsättningsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta