Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
291 341 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Näringsliv // Sysselsatta // Sysselsatta i IT-företag efter…

Sysselsatta i IT-företag efter verksamhet

Senast uppdaterad 2018-01-23
Förklaring

IT-företagens branscher definieras av Tillväxtanalys. I dessa branscher ingår inte företag som kan beskrivas som IT-beroende företag. Hit hör t ex callcenters.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

De flesta i Södermanlands län som är sysselsatta i IT-företag arbetar inom konsult- och servicebyråer. Totalt sysselsätter IT-företagen 4 486 personer i Södermanlands län.

Sysselsatta i IT-företag 2016 efter verksamhetstyp

               

Sysselsatta kvinnor

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel sysselsatta i IT- branscher

Elektronik- industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Eskilstuna

74

104

264

6

448

22 411

2,0

Flen

0

0

10

0

10

2 828

0,4

Gnesta

0

0

6

0

6

1 674

0,4

Katrineholm

86

20

42

2

150

6 986

2,1

Nyköping

0

164

124

0

288

12 443

2,3

Oxelösund

0

0

2

0

2

2 082

0,1

Strängnäs

246

8

40

0

294

5 789

5,1

Trosa

8

6

8

0

22

2 047

1,1

Vingåker

0

2

0

0

2

1 527

0,1

Södermanlands län

414

304

496

8

1 222

57 787

2,1

Riket

9 334

14 994

66 606

13 738

104 672

2 322 897

4,5

               

Sysselsatta män

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel sysselsatta i IT- branscher

Elektronik- industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Eskilstuna

162

356

764

48

1 330

22 532

5,9

Flen

0

0

24

0

24

2 984

0,8

Gnesta

0

4

40

0

44

1 464

3,0

Katrineholm

192

40

100

16

348

7 386

4,7

Nyköping

2

450

410

2

864

11 784

7,3

Oxelösund

0

2

18

0

20

3 221

0,6

Strängnäs

412

10

122

2

546

5 817

9,4

Trosa

2

28

22

0

52

1 984

2,6

Vingåker

4

16

16

0

36

1 647

2,2

Södermanlands län

774

906

1 516

68

3 264

58 819

5,5

Riket

24 182

47 338

215 482

30 366

317 368

2 505 428

12,7

               

Sysselsatta kvinnor och män

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel sysselsatta i IT- branscher

Elektronik- industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Eskilstuna

236

460

1 028

54

1 778

44 943

4,0

Flen

0

0

34

0

34

5 812

0,6

Gnesta

0

4

46

0

50

3 138

1,6

Katrineholm

278

60

142

18

498

14 372

3,5

Nyköping

2

614

534

2

1 152

24 227

4,8

Oxelösund

0

2

20

0

22

5 303

0,4

Strängnäs

658

18

162

2

840

11 606

7,2

Trosa

10

34

30

0

74

4 031

1,8

Vingåker

4

18

16

0

38

3 174

1,2

Södermanlands län

1 188

1 210

2 012

76

4 486

116 606

3,8

Riket

33 516

62 332

282 088

44 104

422 040

4 828 325

8,7

Källa: Statistiska centralbyrån, Sysselsättningsregistret

               

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta