Antal döda per 100 000 inv efter dödsorsak - Regionfakta
Värmlands län
Fakta & Perspektiv
280 399 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Hälsa och ohälsa // Antal döda per 100 000 inv eft…

Antal döda per 100 000 inv efter dödsorsak

Senast uppdaterad 2017-09-12
Förklaring
Dödsorsaksstatistiken omfattar samtliga avlidna under ett kalenderår som vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffade inom eller utanför landet. Dödligheten i olika dödsorsaker beskrivs med antal döda per 100 000 av medelfolkmängden.

Antal döda per 100 000 av medelfolkmängden 2016 efter dödsorsak

         

Dödsorsaker

Värmlands län

Riket

Män  

Kvinnor

Män  

Kvinnor

Cirkulationsorganens sjukdomar

415

432

306

331

Tumörer

292

286

248

226

Yttre orsaker till sjukdom och död

83

38

61

37

Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar

66

116

47

84

Andningsorganens sjukdomar

64

66

60

66

Sjukdomar i nervsystemet, ögat och örat

48

90

44

57

Matsmältningsorganens sjukdomar

38

46

30

29

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar

32

31

27

25

Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd

31

31

27

36

Vissa infektions och parasitsjukdomar

21

27

19

21

Sjukdomar i urin- och könsorgan

13

18

13

12

Hudens och underhudens sjukdomar

3

1

1

2

Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

3

7

3

7

Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet

2

1

3

4

Vissa perinatala tillstånd

1

3

2

1

Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser

--

3

3

3

Komplikationer under graviditet, förlossning och barnsängstid

--

--

--

0

Samtliga dödsorsaker

1 111

1 195

895

941

Källa: Socialstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta