Värmlands län
Fakta & Perspektiv
279 334 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Hälsa och ohälsa // Antal döda per 100 000 inv eft…

Antal döda per 100 000 inv efter dödsorsak

Senast uppdaterad 2016-08-24
Förklaring
Dödsorsaksstatistiken omfattar samtliga avlidna under ett kalenderår som vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffade inom eller utanför landet. Dödligheten i olika dödsorsaker beskrivs med antal döda per 100 000 av medelfolkmängden.

Antal döda per 100 000 av medelfolkmängden 2015 efter dödsorsak

         

Dödsorsaker

Värmlands län

Riket

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Cirkulationsorganens sjukdomar

460

283

393

274

Tumörer

298

211

286

208

Yttre orsaker till sjukdom och död

94

34

74

34

Andningsorganens sjukdomar

78

61

78

58

Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar

65

62

58

66

Sjukdomar i nervsystemet, ögat och örat

45

46

47

45

Matsmältningsorganens sjukdomar

39

30

34

25

Vissa infektions och parasitsjukdomar

31

20

29

20

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar

31

22

31

22

Sjukdomar i urin- och könsorgan

24

9

17

10

Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd

19

31

30

30

Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet

7

5

4

3

Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser

3

4

2

2

Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

2

5

4

5

Vissa perinatala tillstånd

2

1

2

1

Hudens och underhudens sjukdomar

-

5

2

2

Komplikationer under graviditet, förlossning och barnsängstid

 

-

0

0

Samtliga dödsorsaker

1 197

828

1 090

803

Källa: Socialstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta