Värmlands län
Fakta & Perspektiv
280 399 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Snabbstatistik // Fastighetspriser

Fastighetspriser

Senast uppdaterad 2018-01-12
Förklaring

SCB:s prisstatistiken avser att ge en allmän information om omsättningen på fastighetsmarknaden och om priser och prisutvecklingen på sålda småhus. Statistiken används av skattemyndigheterna som underlag vid bestämning av taxeringsvärdenivåer vid allmän och särskild fastighetstaxering. Lagfartsstatistiken avser att ge information om den totala omsättningen av alla förvärv på fastighetsmarknaden.
Underrättelser om sökt lagfart sker på Inskrivningsmyndigheten. Lagfarterna översänds därefter till Lantmäteriet. Materialet kompletteras hos Lantmäteriet med uppgifter från skattemyndigheterna och skickas därefter till SCB.

PDF
Diagram nuläge

Medelpris småhus 2016-2017, permanentbostad. Tusental kronor

                 

Region

Medelpris tusental kronor

16kv1

16kv2

16kv3

16kv4

17kv1

17kv2

17kv3

17kv4

Stockholms län

5 424

5 474

5 761

5 476

5 759

5 870

6 100

5 863

Uppsala län

3 122

3 085

3 126

3 127

3 063

3 208

3 043

3 332

Södermanlands län

2 380

2 345

2 402

2 484

2 427

2 586

2 511

2 770

Östergötlands län

2 422

2 333

2 453

2 490

2 509

2 521

2 653

2 749

Jönköpings län

1 939

1 914

1 977

1 895

1 931

2 041

2 035

2 072

Kronobergs län

1 583

1 693

1 889

1 701

1 833

1 906

1 944

1 841

Kalmar län

1 538

1 568

1 610

1 541

1 691

1 659

1 754

1 760

Gotlands län

2 581

2 328

2 474

2 539

2 918

2 868

2 710

2 721

Blekinge län

1 442

1 541

1 673

1 563

1 461

1 619

1 756

1 819

Skåne län

2 671

2 695

2 700

2 675

2 715

2 797

2 957

2 959

Hallands län

2 981

3 060

3 173

3 144

3 195

3 224

3 297

3 354

Västra Götalands län

2 809

2 903

2 932

2 817

3 082

3 106

3 198

3 253

Värmlands län

1 499

1 542

1 525

1 422

1 702

1 643

1 534

1 618

Örebro län

1 861

1 701

1 851

1 775

1 932

1 979

1 871

1 978

Västmanlands län

2 195

2 301

2 299

2 179

2 401

2 415

2 358

2 358

Dalarnas län

1 492

1 573

1 643

1 688

1 638

1 660

1 758

1 667

Gävleborgs län

1 502

1 466

1 521

1 519

1 571

1 540

1 768

1 655

Västernorrlands län

1 271

1 394

1 422

1 457

1 443

1 536

1 426

1 521

Jämtlands län

1 386

1 593

1 751

1 651

1 744

1 831

1 658

1 893

Västerbottens län

1 756

1 844

1 951

1 747

1 945

1 973

1 952

2 100

Norrbottens län

1 443

1 443

1 456

1 483

1 552

1 472

1 639

1 649

Riket

2 729

2 821

2 849

2 765

2 880

2 961

2 971

3 031

Källa: Statistiska centralbyrån

                 

Köpeskilling/taxeringsvärde* 2016-2017, permanentbostad

                 

Region

Köpeskilling/taxeringsvärde

16kv1

16kv2

16kv3

16kv4

17kv1

17kv2

17kv3

17kv4

Stockholms län

1,95

1,97

1,98

1,98

2,02

2,08

2,08

2,09

Uppsala län

1,91

1,92

1,96

2,00

2,01

2,04

2,06

2,10

Södermanlands län

1,77

1,86

1,97

2,02

2,01

2,11

2,15

2,16

Östergötlands län

1,87

1,86

1,94

1,99

2,12

2,15

2,20

2,18

Jönköpings län

1,76

1,80

1,83

1,86

1,94

2,02

2,11

2,15

Kronobergs län

1,65

1,77

1,86

1,88

1,90

1,97

2,01

2,03

Kalmar län

1,66

1,76

1,87

1,86

1,91

1,92

1,92

2,00

Gotlands län

1,75

1,84

1,92

1,76

1,87

2,04

2,10

1,93

Blekinge län

1,58

1,69

1,72

1,73

1,73

1,77

1,89

1,91

Skåne län

1,58

1,69

1,74

1,74

1,82

1,87

1,93

1,93

Hallands län

1,78

1,73

1,78

1,83

1,96

1,95

1,99

1,98

Västra Götalands län

1,84

1,85

1,90

1,92

2,02

2,06

2,10

2,10

Värmlands län

1,73

1,81

1,84

1,90

1,92

1,93

1,98

2,03

Örebro län

1,84

1,88

1,96

1,94

2,01

1,95

2,03

2,09

Västmanlands län

1,80

1,89

1,98

2,00

2,01

2,13

2,18

2,30

Dalarnas län

1,79

1,89

1,96

1,99

2,03

2,11

2,21

2,15

Gävleborgs län

1,77

1,85

2,00

1,95

1,98

2,09

2,08

2,08

Västernorrlands län

1,96

1,90

1,97

2,02

2,05

2,17

2,13

2,16

Jämtlands län

1,68

1,82

1,90

1,80

1,89

1,97

1,96

2,05

Västerbottens län

2,06

1,96

2,02

1,97

2,13

2,19

2,15

2,27

Norrbottens län

2,03

1,95

1,98

1,99

2,13

2,09

2,14

2,13

Riket

1,80

1,85

1,90

1,91

1,97

2,03

2,06

2,08

* i förhållande till 2010 års taxeringsvärde

Källa: Statistiska centralbyrån, Småhusbarometern

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta