Försörjningskvot - Regionfakta
Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län

Försörjningskvot

Senast uppdaterad 2018-02-28
Förklaring

Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0-19 år och antal personer 65 år och äldre dividerat med antal personer 20-64 år och därefter multiplicerat med 100. Idag har Sverige en nivå på försörjningskvoten på drygt 73, det innebär att på 100 personer i de mest förvärvsaktiva åldrarna 20-64 år finns det 73 personer som är yngre eller äldre. Ju högre tal detta mått visar (kvot) desto tyngre är försörjningsbördan för de som befinner sig i åldersgruppen 20-64 år.

PDF
Diagram nuläge
Demografisk försörjningskvot per 100 invånare 2017

Kommun/Region Antal 0-19 år och 65+ Antal 20-64 år Försörjningskvot
Bjurholm 1 269 1 182 107,4
Dorotea 1 313 1 333 98,5
Lycksele 5 800 6 457 89,8
Malå 1 545 1 588 97,3
Nordmaling 3 479 3 624 96,0
Norsjö 2 025 2 061 98,3
Robertsfors 3 203 3 581 89,4
Skellefteå 32 958 39 765 82,9
Sorsele 1 236 1 280 96,6
Storuman 2 833 3 069 92,3
Umeå 48 424 76 656 63,2
Vilhelmina 3 202 3 585 89,3
Vindeln 2 711 2 701 100,4
Vännäs 4 102 4 674 87,8
Åsele 1 420 1 389 102,2
Västerbottens län 115 520 152 945 75,5
Riket 4 345 661 5 774 581 75,3

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta