Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län

Försörjningskvot

Senast uppdaterad 2018-02-28
Förklaring

Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0-19 år och antal personer 65 år och äldre dividerat med antal personer 20-64 år och därefter multiplicerat med 100. Idag har Sverige en nivå på försörjningskvoten på drygt 73, det innebär att på 100 personer i de mest förvärvsaktiva åldrarna 20-64 år finns det 73 personer som är yngre eller äldre. Ju högre tal detta mått visar (kvot) desto tyngre är försörjningsbördan för de som befinner sig i åldersgruppen 20-64 år.

PDF
Diagram nuläge
Demografisk försörjningskvot per 100 invånare 2017

Kommun/Region Antal 0-19 år och 65+ Antal 20-64 år Försörjningskvot
Bjurholm 1 269 1 182 107,4
Dorotea 1 313 1 333 98,5
Lycksele 5 800 6 457 89,8
Malå 1 545 1 588 97,3
Nordmaling 3 479 3 624 96,0
Norsjö 2 025 2 061 98,3
Robertsfors 3 203 3 581 89,4
Skellefteå 32 958 39 765 82,9
Sorsele 1 236 1 280 96,6
Storuman 2 833 3 069 92,3
Umeå 48 424 76 656 63,2
Vilhelmina 3 202 3 585 89,3
Vindeln 2 711 2 701 100,4
Vännäs 4 102 4 674 87,8
Åsele 1 420 1 389 102,2
Västerbottens län 115 520 152 945 75,5
Riket 4 345 661 5 774 581 75,3
Demografisk försörjningskvot 2007-2017

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Bjurholm 107,4 109,0 107,1 105,9 106,7 108,3 107,8 104,9 102,4 102,5 107,4
Dorotea 97,3 96,4 94,5 97,5 98,8 96,5 95,9 95,8 98,3 97,5 98,5
Lycksele 80,2 80,2 79,8 81,4 82,0 82,6 83,8 84,6 86,0 98,4 89,8
Malå 85,3 86,4 87,4 88,7 87,6 86,7 86,2 86,0 88,0 97,7 97,3
Nordmaling 86,4 86,3 86,1 87,0 88,2 89,7 90,0 92,4 92,3 100,1 96,0
Norsjö 89,4 91,1 91,2 90,0 90,3 91,3 92,4 91,7 93,8 97,7 98,3
Robertsfors 84,5 83,7 83,9 84,5 84,8 86,3 84,7 85,5 87,1 98,1 89,4
Skellefteå 78,3 78,6 78,5 79,3 79,0 79,0 79,8 79,9 80,1 99,8 82,9
Sorsele 94,4 95,2 94,1 93,6 92,0 91,1 90,7 91,8 93,8 97,9 96,6
Storuman 87,6 89,0 89,4 91,2 89,8 88,7 88,7 90,1 92,6 97,3 92,3
Umeå 56,8 57,8 58,3 58,8 59,1 59,4 60,1 60,8 61,7 98,5 63,2
Vilhelmina 86,9 87,7 87,7 88,1 87,4 87,2 86,7 87,9 88,3 99,5 89,3
Vindeln 89,6 86,6 87,9 88,3 88,5 89,4 91,3 92,9 97,5 95,2 100,4
Vännäs 84,3 83,1 83,8 82,9 82,6 82,8 82,5 84,2 85,0 99,0 87,8
Åsele 100,6 101,4 99,4 100,1 103,5 103,0 102,9 100,0 100,3 99,7 102,2
Västerbottens län 70,5 71,0 71,1 71,6 71,6 71,8 72,3 72,8 73,6 98,9 75,5
Riket 70,2 70,5 71,0 71,4 71,7 72,1 72,8 73,3 73,9 99,1 75,3
Utveckling av demografisk försörjningskvot 2007-2017. Index år 2007=100

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Bjurholm 100 101 100 99 99 101 100 98 95 95 100
Dorotea 100 99 97 100 101 99 99 98 101 100 101
Lycksele 100 100 100 102 102 103 105 106 107 123 112
Malå 100 101 102 104 103 102 101 101 103 115 114
Nordmaling 100 100 100 101 102 104 104 107 107 116 111
Norsjö 100 102 102 101 101 102 103 103 105 109 110
Robertsfors 100 99 99 100 100 102 100 101 103 116 106
Skellefteå 100 100 100 101 101 101 102 102 102 127 106
Sorsele 100 101 100 99 98 96 96 97 99 104 102
Storuman 100 102 102 104 102 101 101 103 106 111 105
Umeå 100 102 103 103 104 105 106 107 109 173 111
Vilhelmina 100 101 101 101 101 100 100 101 102 115 103
Vindeln 100 97 98 99 99 100 102 104 109 106 112
Vännäs 100 99 99 98 98 98 98 100 101 117 104
Åsele 100 101 99 100 103 102 102 99 100 99 102
Västerbottens län 100 101 101 102 102 102 103 103 104 140 107
Riket 100 101 101 102 102 103 104 104 105 141 107

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta