Infrastruktur

INFRASTRUKTUR

Västerbottens län har ett av landets längsta allmänna vägnät, ca 1000 mil och många betydelsefulla enskilda vägar. Det finns reguljära flygförbindelser med i första hand Stockholm från Umeå, Skellefteå, Lycksele, Vilhelmina, Storuman och Hemavan. I länet finns sex hamnar. Sjöfarten står för 95 procent av all utrikes export från Västerbottens län räknat i ton gods.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta