Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län

Grundskolan

Senast uppdaterad 2018-06-20
Förklaring
I tabellen redovisas kostnaderna för grundskolan samt stödåtgärder. Här ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för, egna skolor, fristående och landstingskommunala skolor och kostnaden för egna elever som utbildar sig i andra kommuner.
Avdrag har gjorts för de elever som kommer från andra kommuner.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för grundskolan 2017. Kronor per elev.

Kommun/Region Kronor per elev
Bjurholm 127 134
Dorotea 150 686
Lycksele 111 988
Malå 125 755
Nordmaling 124 171
Norsjö 104 601
Robertsfors 133 207
Skellefteå 111 939
Sorsele 163 913
Storuman 151 297
Umeå 103 023
Vilhelmina 160 163
Vindeln 153 183
Vännäs 126 267
Åsele 137 985
Västerbottens län 132 354
Riket 115 464
Kommunala kostnader för grundskolan 2007-2017. Kronor per elev

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Bjurholm 76 147 80 351 80 914 94 958 103 592 102 878 105 050 100 870 105 496 112 979 127 134
Dorotea 92 281 95 795 105 413 110 439 112 341 132 645 - - 122 630 138 645 150 686
Lycksele 94 922 98 670 101 177 103 636 109 090 110 616 110 914 105 939 105 476 108 049 111 988
Malå 89 173 94 233 91 755 95 714 113 278 123 941 115 029 121 296 119 127 118 116 125 755
Nordmaling 105 297 116 445 111 379 99 857 107 137 109 998 113 204 109 159 106 458 118 624 124 171
Norsjö 96 599 100 742 103 882 103 299 105 031 106 412 110 107 107 796 107 282 108 842 104 601
Robertsfors 96 093 97 569 101 530 101 423 104 684 108 671 114 775 117 529 118 547 127 396 133 207
Skellefteå 78 418 83 832 88 507 87 538 87 277 89 314 91 052 93 443 94 005 105 359 111 939
Sorsele 105 271 104 433 115 348 90 544 73 000 - 130 978 133 636 142 520 155 007 163 913
Storuman 93 047 106 515 101 120 102 333 111 225 118 421 115 868 121 942 138 184 138 178 151 297
Umeå 85 809 89 135 93 146 94 836 96 505 99 794 98 539 101 410 99 714 99 263 103 023
Vilhelmina 122 892 114 280 121 842 115 225 118 357 121 182 131 475 124 488 121 406 136 451 160 163
Vindeln 124 921 133 592 129 609 134 586 132 110 139 629 134 083 140 501 146 747 153 183
Vännäs 79 950 86 536 90 619 93 950 97 936 105 703 108 929 107 437 119 755 121 309 126 267
Åsele 95 351 93 881 100 814 106 465 100 757 109 965 113 227 125 639 109 749 127 864 137 985
Västerbottens län 95 745 97 316 102 736 101 988 104 986 112 261 114 198 114 619 116 723 124 188 132 354
Riket 80 831 85 472 87 958 91 181 93 878 96 761 98 466 100 462 102 974 111 068 115 464
Kommunala kostnader för grundskolan 2007-2017. Index år 2007=100.

Kommun/Region 2007 2008 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Bjurholm 100 106 106 125 136 135 138 132 139 148 167
Dorotea 100 104 114 120 122 144 - - 133 150 163
Lycksele 100 104 107 109 115 117 117 112 111 114 118
Malå 100 106 103 107 127 139 129 136 134 132 141
Nordmaling 100 111 106 95 102 104 108 104 101 113 118
Norsjö 100 104 108 107 109 110 114 112 111 113 108
Robertsfors 100 102 106 106 109 113 119 122 123 133 139
Skellefteå 100 107 113 112 111 114 116 119 120 134 143
Sorsele 100 99 110 86 69 - 124 127 135 147 156
Storuman 100 114 109 110 120 127 125 131 149 149 163
Umeå 100 104 109 111 112 116 115 118 116 116 120
Vilhelmina 100 93 99 94 96 99 107 101 99 111 130
Vindeln 100 107 104 108 106 112 107 112 117 123
Vännäs 100 108 113 118 122 132 136 134 150 152 158
Åsele 100 98 106 112 106 115 119 132 115 134 145
Västerbottens län 100 102 107 107 110 117 119 120 122 130 138
Riket 100 106 109 113 116 120 122 124 127 137 143

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta