Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
267 629 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Arbete // Arbetspendling till övriga län

Arbetspendling till övriga län

Senast uppdaterad 2017-01-16
Förklaring
En pendlare är en person, vars arbetsställe ligger i en annan kommun än den där hon eller han är folkbokförd. Såväl dagpendlare som exempelvis veckopandlare ingår i gruppen. En pendlare tillhör en kommuns nattbefolkning (bostadskommun) och en annan kommuns dagbefolkning (arbetsställekommun).
Arbetspendling från Västmanlands län till övriga län i riket 2015. Antal

Till Kvinnor Män Totalt
Stockholms län 1 781 3 647 5 428
Södermanlands län 1 138 1 424 2 562
Uppsala län 1 117 1 410 2 527
Dalarnas län 606 876 1 482
Örebro län 537 809 1 346
Västra Götalands län 146 377 523
Skåne län 101 186 287
Östergötlands län 61 162 223
Gävleborgs län 46 131 177
Jönköpings län 40 60 100
Värmlands län 18 79 97
Norrbottens län 28 65 93
Västernorrlands län 25 51 76
Kalmar län 18 43 61
Hallands län 12 42 54
Västerbottens län 17 37 54
Jämtlands län 15 25 40
Kronobergs län 11 28 39
Blekinge län 3 15 18
Totalt 5 720 9 467 15 187

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta