Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
271 095 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län

Försörjningskvot

Senast uppdaterad 2018-02-28
Förklaring

Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0-19 år och antal personer 65 år och äldre dividerat med antal personer 20-64 år och därefter multiplicerat med 100. Idag har Sverige en nivå på försörjningskvoten på drygt 73, det innebär att på 100 personer i de mest förvärvsaktiva åldrarna 20-64 år finns det 73 personer som är yngre eller äldre. Ju högre tal detta mått visar (kvot) desto tyngre är försörjningsbördan för de som befinner sig i åldersgruppen 20-64 år.

PDF
Diagram nuläge
Demografisk försörjningskvot per 100 invånare 2017

Kommun/Region Antal 0-19 år och 65+ Antal 20-64 år Försörjningskvot
Arboga 6 557 7 377 88,9
Fagersta 6 253 7 162 87,3
Hallstahammar 7 538 8 460 89,1
Kungsör 4 113 4 490 91,6
Köping 12 057 14 059 85,8
Norberg 2 788 3 008 92,7
Sala 10 625 12 006 88,5
Skinnskatteberg 2 172 2 259 96,1
Surahammar 4 830 5 207 92,8
Västerås 64 366 85 768 75,0
Västmanlands län 121 299 149 796 81,0
Riket 4 345 661 5 774 581 75,3

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta