Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
267 629 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län

Skattekraft

Senast uppdaterad 2016-12-22
Förklaring
Kommunalt skatteunderlag utgörs av beskattningsbar förvärvsinkomst för fysiska personer. Skattekraften beräknas som skatteunderlag i kronor per invånare vid taxeringsårets ingång.
PDF
Diagram nuläge
Skattekraft 2017, tusen kronor per invånare

Kommun/Region Skattekraft Index riket=100
Arboga 177,8 88
Fagersta 182,3 90
Hallstahammar 180,5 89
Kungsör 179,7 89
Köping 184,0 91
Norberg 181,2 90
Sala 179,5 89
Skinnskatteberg 175,5 87
Surahammar 182,5 90
Västerås 205,0 102
Västmanlands län 194,1 96
Riket 201,9 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta