Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 690 782 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län

Sjukpenningtal

Senast uppdaterad 2018-01-22
Förklaring

Sjukpenningtalet är antal ubetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning eller rehabiliteringspenning, per registrerad försäkrad i åldrarna 16-64 år. Till registrerade försäkrade räknas den som bor eller arbetar i Sverige. Alla dagar är omräknade till "heldagar", t.ex. två dagar med halv ersättning blir en heldag. Dagar med sjuklön från arbetsgivare ingår inte i sjukpenningtalet.

Rehabiliteringspenning ingår i sjukpenningtalet från och med 2011.

 

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Sjukpenningtal 2017, dagar per försäkrad 16-64 år

Allmän försäkringskassa Kvinnor Män
Stockholms län 11,5 5,9
Uppsala län 13,0 6,9
Södermanlands län 15,6 8,0
Östergötlands län 10,6 5,7
Jönköpings län 14,0 7,5
Kronobergs län 14,2 6,7
Kalmar län 14,3 7,8
Gotlands län 11,8 6,2
Blekinge län 14,2 6,7
Skåne län 12,0 6,3
Hallands län 11,9 6,5
Västra Götalands län 15,4 8,1
Värmlands län 14,3 7,2
Örebro län 15,2 7,7
Västmanlands län 14,9 7,6
Dalarnas län 14,5 7,4
Gävleborgs län 14,7 7,5
Västernorrlands län 16,8 8,7
Jämtlands län 13,4 7,3
Västerbottens län 15,5 7,8
Norrbottens län 12,4 6,3
Riket 13,3 6,9

Sjukpenningtal 2008-2017, dagar per försäkrad 16-64 år

                     

Allmän försäkringskassa

Kvinnor

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stockholms län

10,1

8,5

7,2

8,0

9,0

9,8

10,8

12,2

12,3

11,5

Uppsala län

11,4

9,2

7,7

9,0

10,2

10,6

11,8

13,0

13,7

13,0

Södermanlands län

11,2

8,8

7,2

8,2

9,8

11,6

13,1

15,0

16,3

15,6

Östergötlands län

10,1

8,1

6,7

7,6

8,7

9,3

10,2

11,2

11,4

10,6

Jönköpings län

9,0

8,3

7,8

8,8

9,9

11,0

12,1

13,8

14,6

14,0

Kronobergs län

10,8

9,3

8,2

9,3

10,5

11,3

12,2

13,9

14,6

14,2

Kalmar län

11,0

8,8

7,6

9,0

10,4

11,6

12,6

14,2

14,6

14,3

Gotlands län

10,8

7,9

6,8

8,1

8,7

10,3

11,1

12,8

12,8

11,8

Blekinge län

11,3

9,3

7,8

8,8

9,6

10,2

11,5

12,9

14,1

14,2

Skåne län

10,7

8,4

7,0

7,6

8,6

9,5

10,9

12,3

12,8

12,0

Hallands län

10,2

8,0

7,1

7,9

9,3

10,3

11,9

12,8

12,8

11,9

Västra Götalands län

10,0

7,9

7,2

8,9

10,5

11,9

13,6

15,3

16,1

15,4

Värmlands län

11,1

8,0

6,7

8,3

9,8

11,3

13,2

14,5

15,6

14,3

Örebro län

13,0

10,4

8,3

9,6

11,5

12,1

13,8

15,9

17,2

15,2

Västmanlands län

11,7

9,1

7,8

9,4

10,8

11,3

12,9

14,9

16,2

14,9

Dalarnas län

11,0

9,0

7,5

9,2

10,7

11,9

13,7

15,3

15,9

14,5

Gävleborgs län

10,0

8,1

7,1

8,3

10,1

11,5

13,2

14,9

15,8

14,7

Västernorrlands län

15,2

11,6

8,9

10,8

11,7

12,5

15,1

17,8

19,8

16,8

Jämtlands län

16,7

11,8

9,5

11,4

13,5

14,9

16,3

18,5

17,1

13,4

Västerbottens län

12,4

9,6

8,0

9,8

11,3

12,2

14,1

16,5

17,8

15,5

Norrbottens län

12,2

9,4

7,9

9,1

10,4

11,3

13,0

14,6

14,4

12,4

Riket

10,8

8,6

7,4

8,6

9,8

10,8

12,2

13,7

14,3

13,3

Allmän försäkringskassa

Män

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stockholms län

5,8

5,2

4,4

4,6

5,1

5,5

5,9

6,5

6,5

5,9

Uppsala län

7,4

6,5

5,0

5,4

5,9

6,0

6,5

7,3

7,3

6,9

Södermanlands län

6,5

5,5

4,8

5,2

5,7

6,4

7,2

8,0

8,3

8,0

Östergötlands län

6,0

5,1

4,3

4,6

5,0

5,4

6,0

6,2

6,2

5,7

Jönköpings län

6,1

5,7

5,1

5,5

6,0

6,3

6,8

7,6

7,9

7,5

Kronobergs län

6,4

5,7

4,9

5,4

5,8

6,0

6,6

7,3

7,3

6,7

Kalmar län

7,2

6,1

5,2

5,5

6,1

6,5

7,1

8,1

8,4

7,8

Gotlands län

6,3

4,9

4,6

4,7

5,4

5,8

6,4

6,7

6,8

6,2

Blekinge län

6,6

5,7

4,9

5,3

5,5

5,9

6,4

6,7

6,8

6,7

Skåne län

6,6

5,4

4,5

4,6

5,1

5,5

6,0

6,6

6,8

6,3

Hallands län

6,3

5,5

4,9

5,2

5,5

6,0

6,7

7,0

6,9

6,5

Västra Götalands län

6,6

5,3

4,7

5,4

6,1

6,6

7,5

8,2

8,6

8,1

Värmlands län

7,0

5,3

4,1

4,7

5,5

6,1

7,1

7,6

7,9

7,2

Örebro län

7,4

6,3

5,1

5,6

6,3

6,5

7,3

8,3

8,7

7,7

Västmanlands län

7,1

5,8

5,0

5,2

5,8

6,3

6,9

8,0

8,5

7,6

Dalarnas län

6,8

5,7

5,0

5,4

5,8

6,5

7,3

8,0

8,0

7,4

Gävleborgs län

6,2

5,5

4,9

5,3

6,1

6,8

7,3

7,9

8,0

7,5

Västernorrlands län

8,6

7,0

5,4

5,9

6,7

6,9

7,7

9,0

9,8

8,7

Jämtlands län

9,2

7,1

5,6

6,2

7,4

8,0

8,6

9,4

8,6

7,3

Västerbottens län

7,2

5,8

5,0

5,5

5,7

6,3

7,3

8,1

8,9

7,8

Norrbottens län

6,6

5,4

4,5

5,1

5,5

5,9

6,7

7,0

7,1

6,3

Riket

6,6

5,5

4,7

5,1

5,6

6,0

6,7

7,3

7,5

6,9

Källa: Försäkringskassan.

Utveckling av sjukpenningtalet 2008-2017, dagar per försäkrad 16-64 år. Index år 2008=100

                     

Allmän försäkringskassa

Kvinnor. Index år 2008=100

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stockholms län

100

84

71

79

89

97

107

121

122

114

Uppsala län

100

81

68

79

89

93

104

114

120

114

Södermanlands län

100

79

64

73

88

104

117

134

146

139

Östergötlands län

100

80

66

75

86

92

101

111

113

105

Jönköpings län

100

92

87

98

110

122

134

153

162

156

Kronobergs län

100

86

76

86

97

105

113

129

135

131

Kalmar län

100

80

69

82

95

105

115

129

133

130

Gotlands län

100

73

63

75

81

95

103

119

119

109

Blekinge län

100

82

69

78

85

90

102

114

125

126

Skåne län

100

79

65

71

80

89

102

115

120

112

Hallands län

100

78

70

77

91

101

117

125

125

117

Västra Götalands län

100

79

72

89

105

119

136

153

161

154

Värmlands län

100

72

60

75

88

102

119

131

141

129

Örebro län

100

80

64

74

88

93

106

122

132

117

Västmanlands län

100

78

67

80

92

97

110

127

138

127

Dalarnas län

100

82

68

84

97

108

125

139

145

132

Gävleborgs län

100

81

71

83

101

115

132

149

158

147

Västernorrlands län

100

76

59

71

77

82

99

117

130

111

Jämtlands län

100

71

57

68

81

89

98

111

102

80

Västerbottens län

100

77

65

79

91

98

114

133

144

125

Norrbottens län

100

77

65

75

85

93

107

120

118

102

Riket

100

80

69

80

91

100

113

127

132

123

Allmän försäkringskassa

Män. Index år 2008=100

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stockholms län

100

90

76

79

88

95

102

112

112

102

Uppsala län

100

88

68

73

80

81

88

99

99

93

Södermanlands län

100

85

74

80

88

98

111

123

128

123

Östergötlands län

100

85

72

77

83

90

100

103

103

95

Jönköpings län

100

93

84

90

98

103

111

125

130

123

Kronobergs län

100

89

77

84

91

94

103

114

114

105

Kalmar län

100

85

72

76

85

90

99

113

117

108

Gotlands län

100

78

73

75

86

92

102

106

108

98

Blekinge län

100

86

74

80

83

89

97

102

103

102

Skåne län

100

82

68

70

77

83

91

100

103

95

Hallands län

100

87

78

83

87

95

106

111

110

103

Västra Götalands län

100

80

71

82

92

100

114

124

130

123

Värmlands län

100

76

59

67

79

87

101

109

113

103

Örebro län

100

85

69

76

85

88

99

112

118

104

Västmanlands län

100

82

70

73

82

89

97

113

120

107

Dalarnas län

100

84

74

79

85

96

107

118

118

109

Gävleborgs län

100

89

79

85

98

110

118

127

129

121

Västernorrlands län

100

81

63

69

78

80

90

105

114

101

Jämtlands län

100

77

61

67

80

87

93

102

93

79

Västerbottens län

100

81

69

76

79

88

101

113

124

108

Norrbottens län

100

82

68

77

83

89

102

106

108

95

Riket

100

83

71

77

85

91

102

111

114

105

Källa: Försäkringskassan.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta