Landstingens kostnader för kultur - Regionfakta
Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 690 782 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Kultur och fritid // Landstingens kostnader för kul…

Landstingens kostnader för kultur

Senast uppdaterad 2017-09-04
Förklaring
Landstingens kulturutgifter avser teater och dans, musik, bild och form, museer och utställningar, kulturmiljövård och arkiv, bibliotek och litteratur, film och AV, studieförbund, länsbildningsförbund, ungdomsorganisationer, lokalhållande föreningar, kulturarbetare och allmän kulturverksamhet.
PDF
Diagram nuläge

Här ingår bland annat verksamhetsanknutna tjänster, lokal- och fastighetskostnad, resekostnader, försäkringsavgifter m.m samt kapitalkostnader för anläggningstillgångar

Landstingens driftskostnader för kultur 2016. Kronor per invånare.

Region Nettokostnad
Stockholms läns landsting 225
Landstinget i Uppsala län 374
Landstinget Sörmland 417
Landstinget i Östergötland 473
Landstinget i Jönköpings län 587
Landstinget Kronoberg 498
Landstinget i Kalmar län 384
Landstinget Blekinge 271
Region Skåne 496
Landstinget Halland 368
Västra Götalandsregionen 1 046
Landstinget i Värmland 272
Örebro läns landsting 390
Landstinget Västmanland 381
Landstinget Dalarna 492
Landstinget i Gävleborg 481
Landstinget i Västernorrland 550
Jämtlands läns landsting 723
Västerbottens läns landsting 338
Norrbottens läns landsting 830
Samtliga landsting 507

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta