Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 690 782 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Regional ekonomi // BRP per bransch och sektor

BRP per bransch och sektor

Senast uppdaterad 2017-12-20
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.

Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie

Bruttoregionprodukt per branschgrupp 2015. Miljoner kronor, löpande priser

     

 

Västra Götalands län

Riket

Varuproducenter

195 178

961 117

Tjänsteproducenter

307 979

1 962 283

Offentlig förvaltning

126 765

795 511

Ej branschfördelat

82 631

480 103

Summa

712 553

4 199 860

     

Bruttoregionprodukt per branschgrupp 2015. Procent

     

 

Västra Götalands län

Riket

Varuproducenter

27,4

22,9

Tjänsteproducenter

43,2

46,7

Offentlig förvaltning

17,8

18,9

Ej branschfördelat

11,6

11,4

Summa

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

BRP per branschgrupp 2001-2015. Miljoner kronor, löpande priser

 
             

Västra Götalands län

 

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt- ning

Ej bransch- fördelat

Summa

 

2001

135 348

158 716

75 220

50 047

419 331

 

2002

129 749

166 832

79 199

51 371

427 151

 

2003

142 326

175 781

83 905

55 201

457 213

 

2004

142 678

184 504

87 235

55 754

470 171

 

2005

142 390

194 859

90 617

59 117

486 983

 

2006

154 341

210 885

95 626

62 824

523 676

 

2007

167 929

217 822

101 075

65 584

552 410

 

2008

163 784

233 400

106 162

66 896

570 242

 

2009

142 330

226 311

107 968

66 056

542 665

 

2010

168 371

235 768

104 552

70 723

579 414

 

2011

172 006

251 116

107 661

72 328

603 111

 

2012

156 919

259 854

114 271

70 665

601 709

 

2013

166 354

267 820

116 021

72 950

623 145

 

2014

179 188

280 291

120 717

75 891

656 087

 

2015

195 178

307 979

126 765

82 631

712 553

 
   

Riket

 

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt- ning

Ej bransch- fördelat

Summa

 

2001

696 507

1 012 382

477 811

290 838

2478130

 

2002

710 901

1 050 445

502 854

305 086

2569876

 

2003

733 316

1 093 852

532 505

317 069

2677446

 

2004

779 832

1 145 933

550 476

328 164

2805115

 

2005

788 774

1 201 713

567 212

348 919

2907352

 

2006

860 713

1 278 847

590 735

368 036

3099081

 

2007

927 722

1 361 700

617 630

389 240

3297053

 

2008

923 738

1 425 010

642 499

395 590

3387599

 

2009

819 880

1 416 464

650 568

400 724

3288509

 

2010

945 619

1 484 197

664 028

425 207

3519994

 

2011

962 690

1 574 143

685 102

433 646

3656577

 

2012

923 313

1 617 586

712 238

430 825

3684800

 

2013

915 621

1 682 103

734 851

436 473

3769909

 

2014

944 465

1 779 879

761 681

449 959

3936840

 

2015

961 117

1 962 283

795 511

480 103

4199860

 

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

 

Utveckling av värdet av BRP per branschgrupp 2001-2015. Index år 2001=100

           

Västra Götalands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt- ning

Ej bransch- fördelat

Summa

2001

100

100

100

100

100

2002

96

105

105

103

102

2003

105

111

112

110

109

2004

105

116

116

111

112

2005

105

123

120

118

116

2006

114

133

127

126

125

2007

124

137

134

131

132

2008

121

147

141

134

136

2009

105

143

144

132

129

2010

124

149

139

141

138

2011

127

158

143

145

144

2012

116

164

152

141

143

2013

123

169

154

146

149

2014

132

177

160

152

156

2015

144

194

169

165

170

 

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt- ning

Ej bransch- fördelat

Summa

2001

100

100

100

100

100

2002

102

104

105

105

104

2003

105

108

111

109

108

2004

112

113

115

113

113

2005

113

119

119

120

117

2006

124

126

124

127

125

2007

133

135

129

134

133

2008

133

141

134

136

137

2009

118

140

136

138

133

2010

136

147

139

146

142

2011

138

155

143

149

148

2012

133

160

149

148

149

2013

131

166

154

150

152

2014

136

176

159

155

159

2015

138

194

166

165

169

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta