Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 690 782 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Regional ekonomi // BRP per sysselsatt efter brans…

BRP per sysselsatt efter bransch

Senast uppdaterad 2017-12-20
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.

Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram analys
Bruttoregionprodukt per sysselsatt efter branschgrupp 2015. Tusental kronor, löpande priser.

Region Varuproducenter Tjänsteproducenter Offentlig sektor Totalt
Västra Götalands län 996 844 496 771
Riket 897 874 534 774

BRP per sysselsatt 2001-2015. Tusental kronor, löpande priser

 
           

Västra Götalands län

 

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

 

2001

622

547

319

496

 

2002

597

571

330

502

 

2003

675

591

351

538

 

2004

693

623

360

557

 

2005

695

645

372

570

 

2006

771

679

385

607

 

2007

812

682

406

628

 

2008

776

715

429

641

 

2009

720

711

444

628

 

2010

861

715

438

666

 

2011

859

739

447

680

 

2012

787

756

472

676

 

2013

838

769

474

695

 

2014

904

790

484

723

 

2015

996

844

496

771

 
           

Riket

 

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

 

2001

606

555

337

498

 

2002

629

576

350

516

 

2003

665

602

367

540

 

2004

730

633

378

571

 

2005

741

656

391

588

 

2006

802

681

402

618

 

2007

837

698

422

643

 

2008

816

713

448

655

 

2009

771

715

462

648

 

2010

888

731

474

688

 

2011

877

754

487

702

 

2012

843

766

502

703

 

2013

842

784

511

713

 

2014

867

813

522

736

 

2015

897

874

534

774

 

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

 

Utveckling av BRP per sysselsatt 2001-2015. Index år 2001=100

         

Västra Götalands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

96

105

104

101

2003

109

108

110

108

2004

111

114

113

112

2005

112

118

117

115

2006

124

124

121

122

2007

131

125

127

126

2008

125

131

135

129

2009

116

130

139

126

2010

138

131

137

134

2011

138

135

140

137

2012

127

138

148

136

2013

135

141

149

140

2014

145

144

152

146

2015

160

154

155

155

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

104

104

104

103

2003

110

109

109

108

2004

120

114

112

115

2005

122

118

116

118

2006

132

123

119

124

2007

138

126

125

129

2008

135

129

133

132

2009

127

129

137

130

2010

147

132

140

138

2011

145

136

144

141

2012

139

138

149

141

2013

139

141

152

143

2014

143

147

155

148

2015

148

158

158

155

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta