Gotlands län
Fakta & Perspektiv
58 595 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Befolkningsstruktur

Befolkningsstruktur

Senast uppdaterad 2019-02-21
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge Gotlands län har något lägre andel barn under 10 år, kvinnor och män 25-44 år i befolkningen än riksgenomsnittet. Andelen personer i åldrarna över 50 år är högre än riksgenomsnittet.

Folkmängd 2018-12-31 i Gotlands län jämfört med riket

             

Ålder

Gotlands län

Riket

Antal

Procent

Procent

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

1 358

1 509

2,3

2,5

2,9

3,0

5-9

1 616

1 665

2,7

2,8

2,9

3,1

10-14

1 452

1 599

2,5

2,7

2,8

3,0

15-19

1 472

1 614

2,5

2,7

2,6

2,9

20-24

1 452

1 731

2,5

2,9

2,8

3,0

25-29

1 703

1 891

2,9

3,2

3,5

3,7

30-34

1 511

1 527

2,6

2,6

3,3

3,5

35-39

1 545

1 527

2,6

2,6

3,1

3,2

40-44

1 593

1 665

2,7

2,8

3,0

3,2

45-49

1 841

1 778

3,1

3,0

3,2

3,3

50-54

2 135

2 059

3,6

3,5

3,3

3,4

55-59

1 993

1 882

3,4

3,2

2,9

3,0

60-64

2 091

2 036

3,5

3,4

2,8

2,8

65-69

2 042

2 098

3,4

3,5

2,7

2,7

70-74

2 125

2 036

3,6

3,4

2,8

2,7

75-79

1 551

1 483

2,6

2,5

2,0

1,9

80-84

1 043

836

1,8

1,4

1,4

1,1

85-89

706

436

1,2

0,7

1,0

0,6

90-94

337

170

0,6

0,3

0,5

0,2

95-99

99

30

0,2

0,1

0,1

0,0

100-

11

1

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

29 676

29 573

50,1

49,9

49,7

50,3

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta