Gotlands län
Fakta & Perspektiv
59 249 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Befolkning och hushåll // Inrikes flyttningar

Inrikes flyttningar

Senast uppdaterad 2019-02-22
Förklaring
En flyttning måste ske mellan olika fastigheter för att räknas som flyttning i statistiken.
PDF
Diagram tidsserie
Inrikes flyttningar under 2018. Gotlands län

Kvinnor Män Totalt
Inrikes inflyttade 1 204 1 235 2 439
Inrikes utflyttade 967 1 060 2 027
Flyttningsnetto 237 175 412

 

Inrikes flyttningar 1990-2018

               

År

Gotlands län

Inrikes inflyttade

Inrikes utflyttade

Flyttningsnetto

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Totalt

1990

617

566

661

624

-44

-58

-102

1991

637

609

647

564

-10

45

35

1992

548

447

566

537

-18

-90

-108

1993

559

546

586

573

-27

-27

-54

1994

800

762

661

599

139

163

302

1995

710

657

760

736

-50

-79

-129

1996

763

658

764

719

-1

-61

-62

1997

791

779

851

808

-60

-29

-89

1998

830

800

873

786

-43

14

-29

1999

837

751

850

855

-13

-104

-117

2000

986

869

966

916

20

-47

-27

2001

1 036

948

931

841

105

107

212

2002

945

876

916

865

29

11

40

2003

1 012

882

888

799

124

83

207

2004

1 050

951

878

861

172

90

262

2005

999

891

1 021

995

-22

-104

-126

2006

931

907

1 072

896

-141

11

-130

2007

936

858

985

927

-49

-69

-118

2008

882

889

977

894

-95

-5

-100

2009

959

943

899

870

60

73

133

2010

973

942

1 002

917

-29

25

-4

2011

1 011

929

948

904

63

25

88

2012

986

887

1 003

985

-17

-98

-115

2013

992

980

1 061

1 008

-69

-28

-97

2014

1 072

967

1 034

1 003

38

-36

2

2015

1 085

1 086

1 068

1 035

17

51

68

2016

1 194

1 209

997

982

197

227

424

2017

1 283

1 256

1 094

1 129

189

127

316

2018

1 204

1 235

967

1 060

237

175

412

Källa: Statistiska centralbyrån

               
               
               
               
               

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta