Gotlands län
Fakta & Perspektiv
58 595 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter landområden

Senast uppdaterad 2017-12-12
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge De flesta företagen i Gotlands län handlar med länder inom EU. Länet har mindre andel exportföretag verksamma inom Norden än riket i genomsnitt.

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2016

         

Landområde

Antal

Gotlands län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

48

43

20 422

14 126

EU

93

652

28 990

99 757

Övriga Europa

12

13

6 378

6 926

Fjärran Östern

19

65

7 798

20 388

Övriga Asien

7

25

4 345

4 642

Nord- och Centralamerika

26

65

8 184

18 969

Sydamerika

4

2

2 100

967

Afrika

6

1

3 172

1 961

Samtliga

136

750

40 297

117 573

         

Landområde

Procentuell fördelning

Gotlands län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

35,3

5,7

50,7

12,0

EU

68,4

86,9

71,9

84,8

Övriga Europa

8,8

1,7

15,8

5,9

Fjärran Östern

14,0

8,7

19,4

17,3

Övriga Asien

5,1

3,3

10,8

3,9

Nord- och Centralamerika

19,1

8,7

20,3

16,1

Sydamerika

2,9

0,3

5,2

0,8

Afrika

4,4

0,1

7,9

1,7

Företag med export/import till flera landområden räknas flera gånger.

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

         

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2009-2015

                             

Gotlands län

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Norden

59

61

54

58

48

47

59

40

45

43

41

35

38

41

EU

99

87

87

90

92

88

86

 

64

69

64

67

71

60

Övriga Europa

9

6

10

13

15

14

15

 

4

8

9

11

11

10

Fjärran Östern

12

13

16

20

22

19

21

8

10

13

14

16

15

15

Övriga Asien

3

9

5

4

6

7

7

2

7

4

3

4

6

5

Nord- och Centralamerika

25

26

23

22

24

22

23

17

19

18

16

18

18

16

Sydamerika

3

4

5

6

4

5

4

2

3

4

4

3

4

3

Afrika

5

2

3

8

2

4

3

3

1

2

6

1

3

2

Samtliga

149

136

126

141

137

124

144

 

 

 

 

 

 

 

Landområde

Importföretag

Antal

Procent

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Norden

43

45

43

39

29

31

41

9

9

10

8

5

5

6

EU

351

408

352

372

501

560

595

 

84

78

80

85

86

87

Övriga Europa

8

11

14

17

13

12

17

 

2

3

4

2

2

2

Fjärran Östern

45

39

52

51

53

60

67

10

8

12

11

9

9

10

Övriga Asien

14

18

16

12

15

13

18

3

4

4

3

3

2

3

Nord- och Centralamerika

78

65

76

68

72

88

59

17

13

17

15

12

14

9

Sydamerika

1

2

1

2

2

3

1

0

0

0

0

0

0

0

Afrika

2

 

 

1

2

3

2

0

0

0

0

0

0

0

Samtliga

457

488

451

466

587

649

683

 

 

 

 

 

 

 

   

Riket

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Norden

22119

21567

20585

20657

20497

20605

20362

52

56

55

56

53

52

51

EU

31976

27432

26306

25894

27703

28003

28588

75

71

71

70

71

71

72

Övriga Europa

6172

6265

6419

6380

6145

6270

6249

14

16

17

17

16

16

16

Fjärran Östern

6184

6482

6595

6677

6993

7410

7544

15

17

18

18

18

19

19

Övriga Asien

3930

3983

3858

3841

4022

4226

4327

9

10

10

10

10

11

11

Nord- och Centralamerika

6518

6745

6708

6756

7084

7430

7829

15

17

18

18

18

19

20

Sydamerika

1995

1998

2052

2064

2067

2096

2077

5

5

6

6

5

5

5

Afrika

2367

2413

2404

2407

2469

2502

2534

6

6

6

6

6

6

6

Samtliga

42591

38853

37213

37126

38906

39349

39840

 

 

 

 

 

 

 

Landområde

Importföretag

Antal

Procent

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Norden

16418

15840

15343

14742

14761

14672

14147