Gotlands län
Fakta & Perspektiv
59 686 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län

Kulturverksamhet

Senast uppdaterad 2019-08-27
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader för kommunens kulturverksamhet innefattar kostnader för bibliotek, museer, musik- och kulturskola samt stöd till kulturella föreningar och studieorganisationer.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för kulturverksamhet 2018

Kommun/Region Kronor per invånare
Falun 1 315
Kalmar 1 237
Norrtälje 1 113
Östersund 1 100
Gotland 1 960
Gotlands län 1 960
Riket 1 274
Kommunala kostnader för kulturverksamhet 2008-2018. Kronor per invånare

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Falun 1 014 1 038 1 059 1 069 1 077 1 136 1 223 1 241 1 229 1 287 1 315
Kalmar 1 035 1 025 1 021 1 033 1 109 1 212 1 237 1 134 1 173 1 198 1 237
Norrtälje 953 921 929 894 934 1 063 1 015 1 075 1 145 1 117 1 113
Östersund 1 022 1 060 1 030 1 059 835 1 085 1 034 1 013 1 060 1 109 1 100
Gotland 1 620 1 608 1 609 1 803 1 791 1 906 1 842 1 909 1 910 2 016 1 960
Gotlands län 1 620 1 608 1 609 1 803 1 791 1 906 1 842 1 909 1 910 2 016 1 960
Riket 1 024 1 028 1 042 1 061 1 103 1 118 1 144 1 160 1 211 1 235 1 274
Kommunala kostnader för kulturverksamhet 2008-2018. Index år 2008=100

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Falun 100 102 104 105 106 112 121 122 121 127 130
Kalmar 100 99 99 100 107 117 120 110 113 116 120
Norrtälje 100 97 97 94 98 112 107 113 120 117 117
Östersund 100 104 101 104 82 106 101 99 104 109 108
Gotland 100 99 99 111 111 118 114 118 118 124 121
Gotlands län 100 99 99 111 111 118 114 118 118 124 121
Riket 100 100 102 104 108 109 112 113 118 121 124

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta