Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
129 806 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Näringsliv // Jordbruket // Jordbrukets djur

Jordbrukets djur

Senast uppdaterad 2018-03-05
Förklaring

Åkerarealens användning och Jordbrukets husdjur är statistik från Jordbruksverkets årliga Jordbruksstatistiska sammanställning.
I tabellen "Åkerarealens användning" har sammanslagningar gjorts av höst- och vårspannmål som presenteras under gemensam benämning korn, vete, osv.
Från år 2007 ingår majs i grönfoder. Den totala arealen åkermark kan jämföras med tabell "Markanvändningen" som visar fördelning av total areal i Sverige och uppdateras vart femte år.

Jordbrukets husdjur; antal djur är från den årliga nationella djurräkningen som sker i juni månad varje år. Undantag är kycklingar, kalkoner och hästar (inom jordbruket) som räknas vart annat till vart tredje år

Livsmedelsproducerande husdjur, antal och andel av riket 2017

Djurslag Jämtlands län Riket Länets andel (%)
Kor, mjölkproduktion 6 982 322 010 2,2
Kor, uppfödning av kalvar 4 635 207 620 2,2
Kvigor, tjurar och stutar 9 281 499 556 1,9
Kalvar, under 1 år 8 843 472 159 1,9
Baggar och tackor 5 157 301 468 1,7
Lamm 4 207 304 611 1,4
Galtar för avel .. 1 574 ..
Suggor för avel .. 139 627 ..
Slaktsvin >20 kg 876 836 002 0,1
Smågrisar <20 kg .. 384 731 ..
Höns 16 563 7 293 848 0,2
Värpkycklingar .. 1 994 435 ..
Slaktkycklingar .. 9 075 870 ..
Kalkoner .. .. ..
Hästar* .. .. ..
Nötkreatur 29 741 1 501 345 2,0
Får 9 364 606 079 1,5
Svin 876 1 361 934 0,1
Höns 16 563 18 364 153 0,1

Livsmedelsproducerande husdjur antal 2008-2017

Jämtlands län

                   

Djurslag                

2008        

2009        

2010        

2011        

2012        

2013        

2014        

2015        

2016        

2017

Kor, mjölkproduktion

8 379

8 257

8 334

8 262

7 714

7 606

7 349

7 417

7 164

6 982

Kor, uppf. av kalvar

3 755

3 887

3 937

3 865

4 064

4 105

4 303

4 399

4 469

4 635

Kvigor, tjurar, stutar

10 451

9 977

10 198

10 256

9 927

9 907

9 561

9 280

9 051

9 281

Kalvar, under 1 år

8 998

9 148

9 488

9 001

8 861

8 517

8 594

8 620

8 800

8 843

Baggar och tackor

5 048

4 243

5 197

5 468

5 539

6 277

5 203

6 622

5 477

5 157

Lamm

5 363

4 631

5 309

5 688

4 931

5 204

4 335

5 613

4 605

4 207

Galtar för avel

5

5

4

 

 

5

 

0

10

 

Suggor för avel

64

54

138

 

 

47

 

53

96

 

Slaktsvin >20 kg

373

786

648

 

 

872

 

258

930

876

Smågrisar <20 kg

193

220

681

 

 

111

 

247

282

 

Höns

18 263

17 585

23 093

18 134

22 806

21 680

26 024

25 042

22 940

16 563

Värpkycklingar

 

 

121

74

 

154

 

 

 

 

Slaktkycklingar

0

0

2

0

0

17

 

 

 

 

Kalkoner

 

 

14

 

 

41

 

 

 

 

Hästar

 

 

1 833

 

 

1 798

 

 

1 555

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

31 583

31 269

31 957

31 384

30 566

30 135

29 807

29 716

29 484

29 741

Får

10 411

8 874

10 506

11 156

10 470

11 481

9 538

12 235

10 082

9 364

Svin

635

1 065

1 471

0

0

1 035

0

558

1 318

876

Höns

18 263

17 585

23 216

18 208

22 806

21 851

26 024

25 042

22 940

16 563

 

 

                 

Riket

                   

Djurslag                

2008        

2009        

2010        

2011        

2012        

2013        

2014          

2015        

2016        

2017

Kor, mjölkproduktion

357 194

356 776

348 095

346 495

347 969

344 021

344 339

338 379

330 883

322 010

Kor, uppf. av kalvar

196 254

191 505

197 053

195 653

192 501

188 810

186 260

184 094

193 657

207 620

Kvigor, tjurar, stutar

512 744

501 930

512 566

494 903

478 562

496 919

490 507

487 035

489 217

499 556

Kalvar, under 1 år

492 189

488 070

478 944

474 795

481 261

466 776

472 013

466 017

475 917

472 159

Baggar och tackor

251 484

253 916

273 126

296 712

296 685

285 520

287 303

288 675

281 327

301 468

Lamm

273 296

286 570

291 796

325 999

313 849

291 249

301 454

306 078

296 847

304 611

Galtar för avel

2 438

2 414

2 327

1 873

1 539

2 074

1 743

1 548

1 481

1 574

Suggor för avel

167 394

157 851

153 635

150 955

140 055

148 066

143 362

140 249

138 983

139 627

Slaktsvin >20 kg

974 112

942 521

936 910

900 897

851 358

847 022

856 754

830 257

835 323

836 002

Smågrisar <20 kg

465 345

425 953

427 002

428 866

370 412

401 713

375 671

383 973

378 499

384 731

Höns

5 546 125

5 260 612

6 061 498

6 376 041

6 735 325

6 873 650

6 549 379

7 571 087

8 174 310

7 293 848

Värpkycklingar

1 648 634

1 897 990

1 646 730

1 827 959

1 551 047

1 708 316

1 713 137

1 842 362

1 575 281

1 994 435

Slaktkycklingar

6 189 185

5 262 269

6 445 157

6 494 441

6 474 613

7 958 398

7 911 012

8 443 326

9 002 683

9 075 870

Kalkoner

 

 

129 578

 

 

79 867

 

 

 

 

Hästar

 

 

117 026

 

 

111 363

 

 

101 247

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

1 558 381

1 538 281

1 536 658

1 511 846

1 500 293

1 496 526

1 493 119

1 475 525

1 489 674

1 501 345

Får

524 780

540 486

564 922

622 711

610 534

576 769

588 757

594 753

578 174

606 079

Svin

1 609 289

1 528 739

1 519 874

1 482 591

1 363 364

1 398 875

1 377 530

1 356 027

1 354 286

1 361 934

Höns

13 383 944

12 420 871

14 153 385

14 698 441

14 760 985

16 540 364

16 173 528

17 856 775

18 752 274

18 364 153

Källa: Jordbruksverket

 

 

               

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta