Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
250 497 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Folkmängd 31 december; ålder

Folkmängd 31 december; ålder

Senast uppdaterad 2019-02-22
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.

Folkmängd 2018-12-31 efter region och åldersgrupp. Antal

             

Kommun/Region

0-15

16-24

25-44

45-64

65-

Totalt

Arjeplog

409

236

585

780

784

2 794

Arvidsjaur

1 023

560

1 430

1 611

1 710

6 334

Boden

4 559

2 823

6 518

7 234

6 930

28 064

Gällivare

2 771

1 486

4 142

4 803

4 428

17 630

Haparanda

1 641

867

1 899

2 581

2 797

9 785

Jokkmokk

729

459

1 027

1 410

1 376

5 001

Kalix

2 440

1 427

3 192

4 449

4 550

16 058

Kiruna

4 034

2 378

5 655

6 090

4 835

22 992

Luleå

13 087

9 238

19 820

19 748

15 939

77 832

Pajala

940

523

962

1 546

2 068

6 039

Piteå

7 239

4 260

9 959

10 764

9 894

42 116

Älvsbyn

1 368

801

1 791

2 054

2 126

8 140

Överkalix

414

280

594

904

1 110

3 302

Övertorneå

585

436

700

1 213

1 476

4 410

Norrbottens län

41 239

25 774

58 274

65 187

60 023

250 497

Riket

1 934 106

1 042 729

2 707 418

2 510 221

2 035 711

10 230 185

             

Procentuell fördelning

Kommun/Region

0-15

16-24

25-44

45-64

65-

Totalt

Arjeplog

14,6

8,4

20,9

27,9

28,1

100

Arvidsjaur

16,2

8,8

22,6

25,4

27,0

100

Boden

16,2

10,1

23,2

25,8

24,7

100

Gällivare

15,7

8,4

23,5

27,2

25,1

100

Haparanda

16,8

8,9

19,4

26,4

28,6

100

Jokkmokk

14,6

9,2

20,5

28,2

27,5

100

Kalix

15,2

8,9

19,9

27,7

28,3

100

Kiruna

17,5

10,3

24,6

26,5

21,0

100

Luleå

16,8

11,9

25,5

25,4

20,5

100

Pajala

15,6

8,7

15,9

25,6

34,2

100

Piteå

17,2

10,1

23,6

25,6

23,5

100

Älvsbyn

16,8

9,8

22,0

25,2

26,1

100

Överkalix

12,5

8,5

18,0

27,4

33,6

100

Övertorneå

13,3

9,9

15,9

27,5

33,5

100

Norrbottens län

16,5

10,3

23,3

26,0

24,0

100

Riket

18,9

10,2

26,5

24,5

19,9

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta