Örebro län
Fakta & Perspektiv
302 252 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Befolkningsförändring senaste …

Befolkningsförändring senaste året

Senast uppdaterad 2019-02-22
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Förändring av folkmängden 2017-2018

         

Kommun/Region

Antal

Förändring 2017-2018

2017            

2018            

Antal

Procent

Askersund

11 175

11 313

138

1,2

Degerfors

9 668

9 665

-3

0,0

Hallsberg

15 932

15 954

22

0,1

Hällefors

7 109

6 983

-126

-1,8

Karlskoga

30 413

30 419

6

0,0

Kumla

21 506

21 640

134

0,6

Laxå

5 643

5 637

-6

-0,1

Lekeberg

7 868

8 116

248

3,2

Lindesberg

23 613

23 575

-38

-0,2

Ljusnarsberg

4 942

4 846

-96

-1,9

Nora

10 747

10 737

-10

-0,1

Örebro

150 291

153 367

3 076

2,0

Örebro län

298 907

302 252

3 345

1,1

Riket

10 120 242

10 230 185

109 943

1,1

Källa: Statistiska centralbyrån

         

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta