Örebro län
Fakta & Perspektiv
302 252 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Folkmängd 31 december; ålder

Folkmängd 31 december; ålder

Senast uppdaterad 2019-02-21
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.

Folkmängd 2018-12-31 efter region och åldersgrupp. Antal

             

Kommun/Region

0-15

16-24

25-44

45-64

65-

Totalt

Askersund

1 846

986

2 267

3 023

3 191

11 313

Degerfors

1 541

923

1 919

2 634

2 648

9 665

Hallsberg

3 070

1 505

3 708

4 065

3 606

15 954

Hällefors

1 122

715

1 329

1 801

2 016

6 983

Karlskoga

5 259

3 058

6 813

7 811

7 478

30 419

Kumla

4 563

2 173

5 377

5 237

4 290

21 640

Laxå

888

520

1 042

1 568

1 619

5 637

Lekeberg

1 817

606

2 053

1 918

1 722

8 116

Lindesberg

4 276

2 302

5 233

5 998

5 766

23 575

Ljusnarsberg

702

430

937

1 339

1 438

4 846

Nora

1 955

962

2 268

2 689

2 863

10 737

Örebro

29 453

19 344

42 311

34 815

27 444

153 367

Örebro län

56 492

33 524

75 257

72 898

64 081

302 252

Riket

1 934 106

1 042 729

2 707 418

2 510 221

2 035 711

10 230 185

             

Procentuell fördelning

Kommun/Region

0-15

16-24

25-44

45-64

65-

Totalt

Askersund

16,3

8,7

20,0

26,7

28,2

100

Degerfors

15,9

9,5

19,9

27,3

27,4

100

Hallsberg

19,2

9,4

23,2

25,5

22,6

100

Hällefors

16,1

10,2

19,0

25,8

28,9

100

Karlskoga

17,3

10,1

22,4

25,7

24,6

100

Kumla

21,1

10,0

24,8

24,2

19,8

100

Laxå

15,8

9,2

18,5

27,8

28,7

100

Lekeberg

22,4

7,5

25,3

23,6

21,2

100

Lindesberg

18,1

9,8

22,2

25,4

24,5

100

Ljusnarsberg

14,5

8,9

19,3

27,6

29,7

100

Nora

18,2

9,0

21,1

25,0

26,7

100

Örebro

19,2

12,6

27,6

22,7

17,9

100

Örebro län

18,7

11,1

24,9

24,1

21,2

100

Riket

18,9

10,2

26,5

24,5

19,9

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta