Örebro län
Fakta & Perspektiv
302 252 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Befolkning och hushåll // Småhus per kommun

Småhus per kommun

Senast uppdaterad 2011-06-30
Förklaring
Fastighetstaxeringsregistret hos SCB har använts för att framställa statistiken. Fastighetstaxeringsregistret innehåller uppgifter från Skatteverket om landets samtliga skattepliktiga fastigheter. Småhus med ett taxeringsvärde under 50 000 kronor ingår inte i statistiken.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram analys
Antal taxerade småhusenheter 2014

Kommun/Region Helårsbostäder Fritidsbostäder Summa småhus Fritidshusens andel av summa småhus
Askersund 3 202 1 294 4 496 28,8
Degerfors 2 838 367 3 205 11,5
Hallsberg 4 017 525 4 542 11,6
Hällefors 2 118 547 2 665 20,5
Karlskoga 6 614 362 6 976 5,2
Kumla 4 610 85 4 695 1,8
Laxå 1 695 416 2 111 19,7
Lekeberg 1 904 589 2 493 23,6
Lindesberg 5 717 1 102 6 819 16,2
Ljusnarsberg 1 639 427 2 066 20,7
Nora 2 549 764 3 313 23,1
Örebro 17 783 2 184 19 967 10,9
Örebro län 54 686 8 662 63 348 13,7
Riket 1 692 789 422 655 2 115 444 20,0

Antal fritidsbostäder 2005-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommun/Region

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Askersund

996

1 149

1 161

1 173

1 177

1 197

1 206

1 275

1 288

1 294

Degerfors

318

346

343

347

341

342

349

355

360

367

Hallsberg

376

460

461

461

467

493

478

510

511

525

Hällefors

373

506

505

509

500

499

509

541

549

547

Karlskoga

271

298

305

307

311

316

321

348

359

362

Kumla

70

93

92

90

84

82

78

86

85

85

Laxå

301

363

363

370

370

386

393

413

416

416

Lekeberg

528

576

578

581

565

567

566

590

588

589

Lindesberg

938

1 038

1 034

1 037

1 048

1 058

1 065

1 093

1 098

1 102

Ljusnarsberg

346

386

387

391

387

388

389

421

422

427

Nora

678

758

758

756

736

739

738

753

757

764

Örebro

1 942

2 074

2 073

2 074

2 026

2 033

2 033

2 171

2 175

2 184

Örebro län

7 137

8 047

8 060

8 096

8 012

8 100

8 125

8 556

8 608

8 662

Riket

381 053

402 891

403 389

407 111

406 542

408 960

411 358

423 090

425 429

422 655

Fritidsbostädernas andel av samtliga småhus 2005-2014

Kommun/Region

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Askersund

24,3

27,0

27,0

27,2

27,2

27,4

27,6

28,6

28,8

28,8

Degerfors

10,1

10,9

10,8

10,9

10,8

10,8

11,0

11,1

11,3

11,5

Hallsberg

8,7

10,4

10,4

10,4

10,5

11,0

10,7

11,3

11,3

11,6

Hällefors

15,2

19,4

19,3

19,5

19,2

19,1

19,4

20,4

20,6

20,5

Karlskoga

4,0

4,4

4,5

4,5

4,5

4,6

4,6

5,0

5,2

5,2

Kumla

1,6

2,1

2,1

2,0

1,8

1,8

1,7

1,8

1,8

1,8

Laxå

15,3

17,8

17,8

18,1

18,0

18,6

18,8

19,6

19,7

19,7

Lekeberg

22,9

24,3

24,2

24,1

23,4

23,4

23,4

24,0

23,7

23,6

Lindesberg

14,4

15,6

15,5

15,5

15,6

15,7

15,8

16,1

16,1

16,2

Ljusnarsberg

17,7

19,3

19,4

19,5

19,4

19,4

19,2

20,5

20,5

20,7

Nora

21,6

23,4

23,3

23,2

22,7

22,7

22,6

22,9

22,9

23,1

Örebro

10,6

11,2

11,1

11,0

10,6

10,6

10,5

11,0

10,9

10,9

Örebro län

12,0

13,3

13,2

13,2

13,0

13,1

13,1

13,6

13,6

13,7

Riket

19,3

20,0

19,9

19,8

19,7

19,7

19,7

20,0

20,1

20,0

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Utveckling av antalet fritidsbostäder 2006-2014. Index år 2006=100

Kommun/Region 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Askersund 100 101 102 102 104 105 111 112 113
Degerfors 100 99 100 99 99 101 103 104 106
Hallsberg 100 100 100 102 107 104 111 111 114
Hällefors 100 100 101 99 99 101 107 108 108
Karlskoga 100 102 103 104 106 108 117 120 121
Kumla 100 99 97 90 88 84 92 91 91
Laxå 100 100 102 102 106 108 114 115 115
Lekeberg 100 100 101 98 98 98 102 102 102
Lindesberg 100 100 100 101 102 103 105 106 106
Ljusnarsberg 100 100 101 100 101 101 109 109 111
Nora 100 100 100 97 97 97 99 100 101
Örebro 100 100 100 98 98 98 105 105 105
Örebro län 100 100 101 100 101 101 106 107 108
Riket 100 100 101 101 102 102 105 106 105

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta