Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 344 689 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Arbete // Andel sysselsatta, ålder

Andel sysselsatta, ålder

Senast uppdaterad 2017-12-08
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Folkmängd i Skåne län 2016-12-31 samt andel sysselsatta kvinnor och män av totala folkmängden

                       

Ålder    

Antal

Andel (%)

Folkmängd

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Kvinnor

Män      

Totalt      

Kvinnor

Män      

Kvinnor

Män      

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

39 687

42 230

80 516

 

 

39 687

42 230

0,0

0,0

3,0

3,2

5-9

39 742

41 654

79 373

 

 

39 742

41 654

0,0

0,0

3,0

3,2

10-14

35 890

38 219

70 762

 

 

35 890

38 219

0,0

0,0

2,8

2,9

15-19

33 110

36 131

68 185

5 664

4 899

27 446

31 232

0,4

0,4

2,1

2,4

20-24

42 297

43 247

87 516

24 408

24 662

17 889

18 585

1,9

1,9

1,4

1,4

25-29

47 156

47 596

91 512

31 187

33 021

15 969

14 575

2,4

2,5

1,2

1,1

30-34

42 753

43 947

84 180

30 883

33 151

11 870

10 796

2,4

2,5

0,9

0,8

35-39

41 897

43 262

83 963

32 201

33 884

9 696

9 378

2,5

2,6

0,7

0,7

40-44

42 602

44 193

86 455

34 525

35 896

8 077

8 297

2,6

2,8

0,6

0,6

45-49

42 881

44 037

87 067

35 083

36 173

7 798

7 864

2,7

2,8

0,6

0,6

50-54

42 956

43 800

83 813

34 708

35 401

8 248

8 399

2,7

2,7

0,6

0,6

55-59

37 400

37 476

73 971

29 021

29 297

8 379

8 179

2,2

2,2

0,6

0,6

60-64

36 239

35 788

72 199

23 535

24 547

12 704

11 241

1,8

1,9

1,0

0,9

65-69

37 985

36 262

75 577

7 759

11 129

30 226

25 133

0,6

0,9

2,3

1,9

70-74

35 726

34 322

66 605

3 321

6 160

32 405

28 162

0,3

0,5

2,5

2,2

75-79

24 951

22 055

45 528

0

0

24 951

22 055

0,0

0,0

1,9

1,7

80-84

18 299

13 955

31 688

 

 

18 299

13 955

0,0

0,0

1,4

1,1

85-89

13 525

8 160

21 660

 

 

13 525

8 160

0,0

0,0

1,0

0,6

90-94

7 006

3 126

10 201

 

 

7 006

3 126

0,0

0,0

0,5

0,2

95-99

2 062

644

2 591

 

 

2 062

644

0,0

0,0

0,2

0,0

100-

243

54

265

 

 

243

54

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

664 407

660 158

1 303 627

292 295

308 220

372 112

351 938

22,4

23,6

28,5

27,0

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta