Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 344 689 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Arbete // Andel sysselsatta, ålder

Andel sysselsatta, ålder

Senast uppdaterad 2018-11-29
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Folkmängd i Skåne län 2017-12-31 samt andel sysselsatta kvinnor och män av totala folkmängden

                       

Ålder  

Antal

Andel (%)

Folkmängd

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Kvinnor

Män    

Totalt      

Kvinnor

Män      

Kvinnor

Män      

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

40 064

42 540

82 604

 

 

40 064

42 540

0,0

0,0

3,0

3,2

5-9

40 804

42 895

83 699

 

 

40 804

42 895

0,0

0,0

3,0

3,2

10-14

37 375

39 723

77 098

 

 

37 375

39 723

0,0

0,0

2,8

3,0

15-19

34 008

37 775

71 783

5 778

5 203

28 230

32 572

0,4

0,4

2,1

2,4

20-24

41 033

41 870

82 903

23 820

24 867

17 213

17 003

1,8

1,8

1,3

1,3

25-29

48 314

48 927

97 241

32 011

34 351

16 303

14 576

2,4

2,6

1,2

1,1

30-34

43 994

45 233

89 227

31 855

34 322

12 139

10 911

2,4

2,6

0,9

0,8

35-39

42 632

43 928

86 560

32 653

34 473

9 979

9 455

2,4

2,6

0,7

0,7

40-44

42 820

44 359

87 179

34 569

35 955

8 251

8 404

2,6

2,7

0,6

0,6

45-49

42 817

43 833

86 650

35 106

36 110

7 711

7 723

2,6

2,7

0,6

0,6

50-54

44 150

45 106

89 256

35 732

36 841

8 418

8 265

2,7

2,7

0,6

0,6

55-59

37 913

38 056

75 969

29 465

29 635

8 448

8 421

2,2

2,2

0,6

0,6

60-64

36 341

35 952

72 293

23 718

24 672

12 623

11 280

1,8

1,8

0,9

0,8

65-69

37 143

35 560

72 703

7 917

11 235

29 226

24 325

0,6

0,8

2,2

1,8

70-74

36 839

35 062

71 901

3 961

6 691

32 878

28 371

0,3

0,5

2,4

2,1

75-79

26 166

23 516

49 682

0

0

26 166

23 516

0,0

0,0

1,9

1,7

80-84

18 689

14 464

33 153

 

 

18 689

14 464

0,0

0,0

1,4

1,1

85-89

13 261

8 307

21 568

 

 

13 261

8 307

0,0

0,0

1,0

0,6

90-94

7 035

3 178

10 213

 

 

7 035

3 178

0,0

0,0

0,5

0,2

95-99

2 078

623

2 701

 

 

2 078

623

0,0

0,0

0,2

0,0

100-

247

59

306

 

 

247

59

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

673 723

670 966

1 344 689

296 585

314 355

377 138

356 611

22,1

23,4

28,0

26,5

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta