Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 362 164 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Andel barn 0-15 år av befolkni…

Andel barn 0-15 år av befolkning

Senast uppdaterad 2019-02-22
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, regional fördelning m. m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i registret över totalbefokningen (RTB).
PDF
Diagram nuläge
Andel barn 0-15 år av befolkningen 2018

Kommun/Region Andel barn 0-15 år
Bjuv 20,7
Bromölla 19,3
Burlöv 21,6
Båstad 15,7
Eslöv 20,4
Helsingborg 19,0
Hässleholm 17,8
Höganäs 18,9
Hörby 18,6
Höör 20,2
Klippan 18,0
Kristianstad 18,8
Kävlinge 22,9
Landskrona 19,7
Lomma 24,1
Lund 18,1
Malmö 19,5
Osby 18,6
Perstorp 19,9
Simrishamn 14,0
Sjöbo 18,0
Skurup 19,3
Staffanstorp 23,4
Svalöv 20,7
Svedala 23,5
Tomelilla 17,9
Trelleborg 18,9
Vellinge 21,1
Ystad 16,5
Åstorp 22,1
Ängelholm 18,4
Örkelljunga 17,9
Östra Göinge 20,5
Skåne län 19,3
Riket 18,9
Andel barn 0-15 år av befolkningen 2007-2018

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bjuv 20,5 20,4 18,6 19,9 19,5 19,5 19,5 19,9 19,9 20,2 20,5 20,7
Bromölla 18,0 17,7 16,4 17,6 17,8 17,6 17,9 18,1 18,4 18,7 18,9 19,3
Burlöv 19,8 20,0 18,5 19,8 20,1 20,1 20,3 20,6 20,9 21,2 21,6 21,6
Båstad 15,5 15,1 13,5 14,6 14,5 14,6 14,8 15,1 15,3 15,2 15,6 15,7
Eslöv 20,0 19,7 18,2 19,5 19,4 19,2 19,5 19,6 19,9 20,2 20,2 20,4
Helsingborg 17,6 17,5 16,2 17,4 17,4 17,7 17,9 18,2 18,4 18,6 18,8 19,0
Hässleholm 17,8 17,5 16,0 17,0 16,9 17,1 17,1 17,2 17,4 17,6 17,8 17,8
Höganäs 18,9 18,8 17,2 18,5 18,6 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,8 18,9
Hörby 17,7 17,7 15,9 17,1 17,0 17,0 17,4 17,3 17,8 18,0 18,6 18,6
Höör 19,6 19,2 17,6 19,2 18,9 19,3 19,5 19,5 19,4 19,6 20,0 20,2
Klippan 18,2 17,7 16,0 17,4 17,5 17,4 17,4 17,4 17,5 17,6 17,8 18,0
Kristianstad 18,0 17,8 16,5 17,8 17,8 17,9 18,0 18,3 18,4 18,5 18,6 18,8
Kävlinge 22,1 22,1 20,7 22,0 22,2 22,4 22,5 22,7 22,7 22,7 22,9 22,9
Landskrona 17,6 17,6 16,5 17,9 18,2 18,4 18,7 18,9 19,1 19,3 19,7 19,7
Lomma 22,2 22,4 21,1 22,5 22,6 22,7 23,2 23,6 23,7 24,0 24,1 24,1
Lund 16,8 16,7 15,6 16,7 16,8 17,1 17,2 17,4 17,6 17,8 18,0 18,1
Malmö 16,7 16,9 16,0 17,2 17,4 17,7 18,1 18,4 18,8 19,0 19,3 19,5
Osby 17,9 17,6 15,9 17,3 17,3 17,1 17,3 17,5 17,5 18,0 18,2 18,6
Perstorp 18,4 18,2 17,0 17,7 18,2 17,8 18,0 18,4 18,6 19,2 19,3 19,9
Simrishamn 15,3 14,9 13,2 14,0 13,6 13,3 13,4 13,4 13,5 14,0 14,1 14,0
Sjöbo 18,1 17,4 15,8 16,9 16,8 17,3 17,3 17,3 17,5 17,6 17,9 18,0
Skurup 20,3 19,8 18,0 19,4 19,2 19,0 19,1 19,3 19,3 19,4 19,6 19,3
Staffanstorp 22,3 22,1 20,3 21,8 22,0 22,2 22,3 22,7 22,6 23,0 23,4 23,4
Svalöv 20,1 20,0 18,1 19,3 18,8 18,8 19,0 19,4 19,5 20,1 20,3 20,7
Svedala 22,2 22,1 20,4 21,7 21,8 22,1 22,2 22,5 22,8 23,1 23,4 23,5
Tomelilla 17,0 17,0 15,6 16,9 17,1 17,2 17,3 17,6 18,0 17,9 17,7 17,9
Trelleborg 18,4 18,3 16,9 18,1 17,9 17,9 18,1 18,3 18,5 18,6 18,8 18,9
Vellinge 21,5 21,3 19,6 20,8 20,7 20,5 20,5 20,5 20,8 20,9 21,0 21,1
Ystad 15,9 15,6 14,3 15,3 15,4 15,4 15,6 15,6 15,9 16,2 16,4 16,5
Åstorp 21,0 20,8 19,3 20,6 20,7 20,3 20,5 20,6 21,3 21,5 22,1 22,1
Ängelholm 17,7 17,4 15,7 16,9 16,7 16,9 17,0 17,2 17,3 17,7 18,2 18,4
Örkelljunga 17,4 17,3 15,8 17,0 17,1 16,7 16,7 16,9 17,2 17,4 17,8 17,9
Östra Göinge 18,3 17,7 15,8 17,1 16,9 16,9 17,3 17,8 18,3 18,8 19,7 20,5
Skåne län 18,0 17,9 16,6 17,8 17,9 18,1 18,3 18,5 18,7 19,0 19,2 19,3
Riket 18,2 18,0 16,6 17,8 17,8 17,9 18,1 18,3 18,5 18,7 18,8 18,9
Utvecklingen av andelen barn 0-15 år av befolkningen 2007-2018. Index år 2007=100

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bjuv 100 99 90 97 95 95 95 97 97 99 100 101
Bromölla 100 99 91 98 99 98 100 101 103 104 105 107
Burlöv 100 101 93 100 101 101 102 104 105 107 109 109
Båstad 100 98 87 94 93 94 95 97 99 98 100 101
Eslöv 100 99 91 98 97 96 98 98 100 101 101 102
Helsingborg 100 99 92 99 99 100 102 103 105 106 107 108
Hässleholm 100 98 90 96 95 96 96 97 98 99 100 100
Höganäs 100 99 91 98 99 99 99 99 99 99 100 100
Hörby 100 100 90 97 96 96 98 98 100 102 105 105
Höör 100 98 90 98 96 98 99 99 99 100 102 103
Klippan 100 97 88 96 97 96 96 96 96 97 98 99
Kristianstad 100 99 92 99 99 100 100 102 103 103 104 105
Kävlinge 100 100 94 100 100 101 102 103 103 103 104 104
Landskrona 100 100 94 101 103 104 106 107 109 110 112 112
Lomma 100 101 95 101 102 103 105 106 107 108 109 109
Lund 100 100 93 100 100 102 103 104 105 106 107 108
Malmö 100 101 95 103 104 106 108 110 112 114 115 116
Osby 100 98 89 96 96 96 97 98 98 100 102 104
Perstorp 100 99 92 96 99 97 98 100 101 105 105 108
Simrishamn 100 97 87 92 89 87 88 88 89 92 93 92
Sjöbo 100 97 87 93 93 96 96 96 97 98 99 100
Skurup 100 98 89 95 94 94 94 95 95 96 97 95
Staffanstorp 100 99 91 98 99 100 100 102 101 103 105 105
Svalöv 100 99 90 96 93 94 94 96 97 100 101 103
Svedala 100 100 92 98 98 100 100 102 103 104 105 106
Tomelilla 100 100 92 100 100 101 102 104 106 106 104 105
Trelleborg 100 99 92 98 97 97 98 99 100 101 102 102
Vellinge 100 99 91 97 96 95 95 95 96 97 97 98
Ystad 100 98 90 96 97 97 98 99 100 102 103 104
Åstorp 100 99 92 98 98 97 97 98 101 102 105 105
Ängelholm 100 98 89 95 94 95 96 97 98 100 102 104
Örkelljunga 100 100 91 98 99 96 96 98 99 100 102 103
Östra Göinge 100 97 87 94 92 93 95 98 101 103 108 112
Skåne län 100 99 92 99 99 100 101 103 104 105 106 107
Riket 100 99 91 98 98 98 100 101 102 103 104 104

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta