Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 344 689 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Befolkningsstruktur

Befolkningsstruktur

Senast uppdaterad 2019-02-21
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Folkmängd 2018-12-31 i Skåne län jämfört med riket

             

Ålder

Skåne län

Riket

Antal

Procent

Procent

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

40 103

42 851

2,9

3,1

2,9

3,0

5-9

41 480

43 801

3,0

3,2

2,9

3,1

10-14

38 896

41 023

2,9

3,0

2,8

3,0

15-19

35 212

38 823

2,6

2,9

2,6

2,9

20-24

39 660

40 842

2,9

3,0

2,8

3,0

25-29

48 782

48 950

3,6

3,6

3,5

3,7

30-34

45 811

46 708

3,4

3,4

3,3

3,5

35-39

43 395

44 618

3,2

3,3

3,1

3,2

40-44

42 956

44 449

3,2

3,3

3,0

3,2

45-49

42 991

44 317

3,2

3,3

3,2

3,3

50-54

44 630

45 443

3,3

3,3

3,3

3,4

55-59

38 994

39 226

2,9

2,9

2,9

3,0

60-64

36 318

35 928

2,7

2,6

2,8

2,8

65-69

36 503

35 132

2,7

2,6

2,7

2,7

70-74

37 094

35 293

2,7

2,6

2,8

2,7

75-79

27 688

25 064

2,0

1,8

2,0

1,9

80-84

19 399

15 143

1,4

1,1

1,4

1,1

85-89

13 032

8 274

1,0

0,6

1,0

0,6

90-94

7 001

3 299

0,5

0,2

0,5

0,2

95-99

2 077

666

0,2

0,0

0,1

0,0

100-

237

55

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

682 259

679 905

50,1

49,9

49,7

50,3

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta