Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 362 164 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Befolkning och hushåll // Utrikesfödda kvinnor och män

Utrikesfödda kvinnor och män

Senast uppdaterad 2019-02-25
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Utrikesfödda kvinnor och män 2018-12-31

             

Kommun/Region

Antal utrikesfödda

Befolkning

Andel utrikesfödda (%)

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Bjuv

1 884

1 950

7 548

7 953

25,0

24,5

Bromölla

1 080

1 039

6 316

6 560

17,1

15,8

Burlöv

2 889

3 036

9 091

9 269

31,8

32,8

Båstad

1 033

996

7 518

7 430

13,7

13,4

Eslöv

3 090

3 108

16 558

16 999

18,7

18,3

Helsingborg

18 633

18 655

73 401

72 014

25,4

25,9

Hässleholm

4 251

4 335

25 836

26 285

16,5

16,5

Höganäs

1 772

1 797

13 361

13 205

13,3

13,6

Hörby

966

1 045

7 712

7 923

12,5

13,2

Höör

1 021

996

8 245

8 392

12,4

11,9

Klippan

1 586

1 636

8 586

9 014

18,5

18,1

Kristianstad

7 534

8 072

42 571

42 337

17,7

19,1

Kävlinge

1 683

1 622

15 689

15 802

10,7

10,3

Landskrona

6 148

6 272

22 781

22 994

27,0

27,3

Lomma

1 243

1 189

12 393

12 370

10,0

9,6

Lund

13 548

13 088

61 875

61 073

21,9

21,4

Malmö

56 752

58 020

171 333

167 980

33,1

34,5

Osby

1 139

1 146

6 589

6 678

17,3

17,2

Perstorp

904

982

3 630

3 849

24,9

25,5

Simrishamn

1 240

1 299

9 770

9 508

12,7

13,7

Sjöbo

1 022

1 019

9 378

9 775

10,9

10,4

Skurup

1 040

1 045

7 829

7 930

13,3

13,2

Staffanstorp

1 738

1 556

12 481

12 243

13,9

12,7

Svalöv

1 155

1 302

6 736

7 387

17,1

17,6

Svedala

1 170

1 244

10 724

10 852

10,9

11,5

Tomelilla

833

893

6 704

6 853

12,4

13,0

Trelleborg

3 745

3 966

22 381

22 521

16,7

17,6

Vellinge

1 751

1 683

18 429

18 070

9,5

9,3

Ystad

1 663

1 553

15 420

14 806

10,8

10,5

Åstorp

1 968

2 131

7 770

8 217

25,3

25,9

Ängelholm

2 669

2 556

21 439

20 692

12,4

12,4

Örkelljunga

861

978

4 934

5 240

17,5

18,7

Östra Göinge

1 413

1 573

7 231

7 684

19,5

20,5

Skåne län

149 424

151 782

682 259

679 905

21,9

22,3

Riket

973 027

982 542

5 087 747

5 142 438

19,1

19,1

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Utrikesfödda kvinnor och män 2018-12-31

             

Kommun/Region

Antal utrikesfödda

Befolkning

Andel utrikesfödda (%)

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Bjuv

1 884

1 950

7 548

7 953

25,0

24,5

Bromölla

1 080

1 039

6 316

6 560

17,1

15,8

Burlöv

2 889

3 036

9 091

9 269

31,8

32,8

Båstad

1 033

996

7 518

7 430

13,7

13,4

Eslöv

3 090

3 108

16 558

16 999

18,7

18,3

Helsingborg

18 633

18 655

73 401

72 014

25,4

25,9

Hässleholm

4 251

4 335

25 836

26 285

16,5

16,5

Höganäs

1 772

1 797

13 361

13 205

13,3

13,6

Hörby

966

1 045

7 712

7 923

12,5

13,2

Höör

1 021

996

8 245

8 392

12,4

11,9

Klippan

1 586

1 636

8 586

9 014

18,5

18,1

Kristianstad

7 534

8 072

42 571

42 337

17,7

19,1

Kävlinge

1 683

1 622

15 689

15 802

10,7

10,3

Landskrona

6 148

6 272

22 781

22 994

27,0

27,3

Lomma

1 243

1 189

12 393

12 370

10,0

9,6

Lund

13 548

13 088

61 875

61 073

21,9

21,4

Malmö

56 752

58 020

171 333

167 980

33,1

34,5

Osby

1 139

1 146

6 589

6 678

17,3

17,2

Perstorp

904

982

3 630

3 849

24,9

25,5

Simrishamn

1 240

1 299

9 770

9 508

12,7

13,7

Sjöbo

1 022

1 019

9 378

9 775

10,9

10,4

Skurup

1 040

1 045

7 829

7 930

13,3

13,2

Staffanstorp

1 738

1 556

12 481

12 243

13,9

12,7

Svalöv

1 155

1 302

6 736

7 387

17,1

17,6

Svedala

1 170

1 244

10 724

10 852

10,9

11,5

Tomelilla

833

893

6 704

6 853

12,4

13,0

Trelleborg

3 745

3 966

22 381

22 521

16,7

17,6

Vellinge

1 751

1 683

18 429

18 070

9,5

9,3

Ystad

1 663

1 553

15 420

14 806

10,8

10,5

Åstorp

1 968

2 131

7 770

8 217

25,3

25,9

Ängelholm

2 669

2 556

21 439

20 692

12,4

12,4

Örkelljunga

861

978

4 934

5 240

17,5

18,7

Östra Göinge

1 413

1 573

7 231

7 684

19,5

20,5

Skåne län

149 424

151 782

682 259

679 905

21,9

22,3

Riket

973 027

982 542

5 087 747

5 142 438

19,1

19,1

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta