Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 362 164 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // IN ENGLISH // Communications // Passenger cars per 1000 inhabi…

Passenger cars per 1000 inhabitants

Last update 2016-02-09
Explanation
Statistiken baseras på Transportstyrelsens Vägtrafikregister över samtliga fordon. Vägtrafikregistret uppdateras dagligen men tabellen visar situationen vid årsskiftet. Uppgifterna ur vägtrafikregistret kompletteras med uppgifter från FöretagsDatabasen (FDB) på SCB.
PDF
Diagram nuläge
Passenger cars in use at the end of the year 2018/2019, per 1000 inhabitants

Region 2018
Stockholm County 398
Uppsala County 437
Södermanland County 498
Östergötland County 477
Jönköping County 526
Kronoberg County 519
Kalmar County 549
Gotland County 610
Blekinge County 536
Skåne County 474
Halland County 535
Västra Götaland County 461
Värmland County 554
Örebro County 498
Västmanland County 498
Dalarna County 581
Gävleborg County 533
Västernorrland County 546
Jämtland County 567
Västerbotten County 504
Norrbotten County 567
Sweden 477
Passenger cars in use per 1000 inhabitants at the end of the year 2008-2018

Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Stockholm County 400 393 390 392 391 390 393 398 402 404 398
Uppsala County 434 432 433 436 439 435 440 444 445 442 437
Södermanland County 475 475 475 482 484 485 489 495 499 499 498
Östergötland County 454 454 456 459 462 463 469 474 477 479 477
Jönköping County 489 489 492 498 502 505 512 516 521 527 526
Kronoberg County 498 499 499 505 508 510 515 516 521 521 519
Kalmar County 512 512 516 524 527 531 537 541 549 549 549
Gotland County 561 566 566 572 575 583 593 601 608 611 610
Blekinge County 508 509 508 514 519 521 525 528 532 534 536
Skåne County 464 463 462 464 465 468 470 472 477 477 474
Halland County 508 508 510 517 518 520 526 531 534 537 535
Västra Götaland County 451 449 450 454 454 452 456 459 463 465 461
Värmland County 521 523 525 533 537 539 543 547 550 553 554
Örebro County 471 470 481 487 491 495 490 494 498 498 498
Västmanland County 475 474 475 482 486 489 493 495 499 501 498
Dalarna County 539 540 542 549 557 562 571 574 579 581 581
Gävleborg County 506 506 506 510 513 515 520 523 529 534 533
Västernorrland County 514 517 517 525 527 531 538 541 545 547 546
Jämtland County 531 535 535 541 546 550 558 561 565 565 567
Västerbotten County 472 474 475 482 487 490 497 500 505 505 504
Norrbotten County 525 531 535 542 548 552 560 565 566 565 567
Sweden 463 461 461 464 466 467 471 475 478 480 477
Passenger cars in use at the end of the year, per 1000 inhabitants. Index year 2008=100

Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Stockholm County 100 98 98 98 98 98 98 100 100 101 100
Uppsala County 100 100 100 100 101 100 101 102 103 102 101
Södermanland County 100 100 100 101 102 102 103 104 105 105 105
Östergötland County 100 100 100 101 102 102 103 104 105 106 105
Jönköping County 100 100 101 102 103 103 105 106 107 108 108
Kronoberg County 100 100 100 101 102 102 103 104 105 105 104
Kalmar County 100 100 101 102 103 104 105 106 107 107 107
Gotland County 100 101 101 102 102 104 106 107 108 109 109
Blekinge County 100 100 100 101 102 103 103 104 105 105 105
Skåne County 100 100 100 100 100 101 101 102 103 103 102
Halland County 100 100 100 102 102 102 104 105 105 106 105
Västra Götaland County 100 100 100 101 101 100 101 102 103 103 102
Värmland County 100 100 101 102 103 103 104 105 106 106 106
Örebro County 100 100 102 103 104 105 104 105 106 106 106
Västmanland County 100 100 100 102 102 103 104 104 105 105 105
Dalarna County 100 100 101 102 103 104 106 106 107 108 108
Gävleborg County 100 100 100 101 101 102 103 103 105 105 105
Västernorrland County 100 101 101 102 103 103 105 105 106 106 106
Jämtland County 100 101 101 102 103 104 105 106 106 106 107
Västerbotten County 100 100 101 102 103 104 105 106 107 107 107
Norrbotten County 100 101 102 103 104 105 107 108 108 108 108
Sweden 100 100 100 100 101 101 102 103 103 104 103

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta