Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 344 689 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter omsättning

Senast uppdaterad 2018-12-04
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge

Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass 2017

         

Omsättning

Skåne län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

-250 Tkr

3 240

11 784

21 332

80 494

250-999 Tkr

977

2 500

6 443

15 971

1-1,9 Mnkr

426

967

2 746

6 044

2-4,9 Mnkr

481

912

3 094

5 991

5-9,9 Mnkr

267

552

1 790

3 387

10-49 Mnkr

431

738

2 929

4 918

50-99 Mnkr

102

202

726

1 145

100 - Mnkr

181

256

1 247

1 607

Samtliga

6 105

17 911

40 307

119 557

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

 

Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass 2008-2017

                     

Skåne län

                   

Omsättning

Exportföretag

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 -250 Tkr

3 346

3 293

2 919

2 839

2 836

3 239

3 187

3 137

3 184

3 240

250-999 Tkr

1 056

1 164

1 040

964

1 000

961

1 017

1 036

996

977

1-1,9 Mnkr

478

481

417

395

381

394

414

441

456

426

2-4,9 Mnkr

500

516

467

434

439

433

446

463

441

481

5-9,9 Mnkr

244

263

255

231

244

236

238

260

250

267

10-49 Mnkr

381

392

372

379

392

395

411

430

425

431

50-99 Mnkr

90

127

123

113

102

93

96

89

101

102

100 - Mnkr

177

197

202

158

159

166

159

163

175

181

Samtliga

6 272

6 433

5 795

5 513

5 553

5 917

5 968

6 019

6 028

6 105

Omsättning

Importföretag

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 -250 Tkr

7 675

7 575

7 476

7 781

8 014

9 757

10 524

10 867

11 643

11 784

250-999 Tkr

2 365

2 488

2 163

2 110

2 183

2 361

2 503

2 496

2 545

2 500

1-1,9 Mnkr

900

894

855

880

825

873

865

909

912

967

2-4,9 Mnkr

865

897

840

794

832

805

864

893

927

912

5-9,9 Mnkr

438

467

472

473

458

458

468

507

545

552

10-49 Mnkr

725

679

697

687

658

658

691

756

747

738

50-99 Mnkr

160

189

187

162

150

162

168

182

198

202

100 - Mnkr

191

189

208

196

190

189

199

207

229

256

Samtliga

13 319

13 378

12 898

13 083

13 310

15 263

16 282

16 817

17 746

17 911

                     

Riket

Omsättning

Exportföretag

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 -250 Tkr

21 916

21 786

19 870

19 208

19 091

20 978

21 270

21 239

21 641

21 332

250-999 Tkr

6 893

7 435

6 360

6 202

6 330

6 287

6 283

6 452

6 443

6 443

1-1,9 Mnkr

2 996

3 049

2 782

2 608

2 562

2 580

2 648

2 753

2 727

2 746

2-4,9 Mnkr

3 213

3 486

3 053

2 974

2 964

2 943

2 931

2 984

2 997

3 094

5-9,9 Mnkr

1 730

1 845

1 813

1 698

1 718

1 697

1 706

1 762

1 751

1 790

10-49 Mnkr

2 637

2 920

2 851

2 701

2 681

2 676

2 676

2 759

2 838

2 929

50-99 Mnkr

644

773

778

700

683

658

713

730

731

726

100 - Mnkr

1 036

1 297

1 346

1 122

1 097

1 087

1 122

1 161

1 169

1 247

Samtliga

41 065

42 591

38 853

37 213

37 126

38 906

39 349

39 840

40 297

40 307

Omsättning

Importföretag

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014     

2015

2016

2017

 -250 Tkr

50 248

49 732

49 042

51 238

52 337

64 940

70 297

73 443

78 856

80 494

250-999 Tkr

14 606

14 970

13 442

13 643

13 738

14 592

15 057

15 454

16 084

15 971

1-1,9 Mnkr

5 652

5 871

5 232

5 303

5 291

5 430

5 578

5 705

5 973

6 044

2-4,9 Mnkr

4 998

5 576

5 303

5 260

5 279

5 295

5 501

5 830

5 849

5 991

5-9,9 Mnkr

2 846

2 925

2 973

2 971

2 936

2 923

3 072

3 225

3 401

3 387

10-49 Mnkr

4 122

4 260

4 393

4 318

4 200

4 257

4 430

4 704

4 823

4 918

50-99 Mnkr

937

1 013

1 019

947

915

928

991

1 090

1 089

1 145

100 - Mnkr

1 170

1 386

1 503

1 335

1 282

1 274

1 348

1 441

1 498

1 607

Samtliga

84 579

85 733

82 907

85 015

85 978

99 639

106 274

110 892

117 573

119 557

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret