Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 362 164 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Regional ekonomi // BRP per bransch och sektor

BRP per bransch och sektor

Senast uppdaterad 2018-12-17
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.

Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie

Bruttoregionprodukt per branschgrupp 2016. Miljoner kronor, löpande priser

     

 

Skåne län

Riket

Varuproducenter

103 221

994 654

Tjänsteproducenter

234 675

2 042 839

Offentlig förvaltning

103 451

838 883

Ej branschfördelat

56 635

509 121

Summa

497 982

4 385 497

     

Bruttoregionprodukt per branschgrupp 2016. Procent

     

 

Skåne län

Riket

Varuproducenter

20,7

22,7

Tjänsteproducenter

47,1

46,6

Offentlig förvaltning

20,8

19,1

Ej branschfördelat

11,4

11,6

Summa

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

BRP per branschgrupp 2001-2016. Miljoner kronor, löpande priser

           

Skåne län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt- ning

Ej bransch- fördelat

Summa

2001

83 676

113 936

54 211

33 557

285 380

2002

87 614

120 353

56 596

35 939

300 502

2003

86 907

124 968

59 204

36 698

307 777

2004

87 651

132 265

60 914

37 411

318 241

2005

89 160

139 176

63 286

39 959

331 581

2006

94 693

151 141

65 927

42 213

353 974

2007

107 697

171 323

68 933

47 357

395 310

2008

103 163

165 656

73 327

45 198

387 344

2009

91 659

161 294

74 329

45 255

372 537

2010

94 572

177 524

79 444

47 540

399 080

2011

93 056

184 797

83 453

47 413

408 719

2012

90 069

188 250

88 136

47 113

413 568

2013

88 612

197 407

89 787

47 983

423 789

2014

97 092

205 131

93 499

49 840

445 562

2015

98 641

226 602

98 684

53 382

477 309

2016

103 221

234 675

103 451

56 635

497 982

 

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt- ning

Ej bransch- fördelat

Summa

2001

697 688

1 014 987

478 403

290 838

2 481 916

2002

712 357

1 053 072

503 444

305 086

2 573 959

2003

734 182

1 096 403

533 209

317 069

2 680 863

2004

780 286

1 148 767

551 186

328 164

2 808 403

2005

789 217

1 204 601

567 946

348 919

2 910 683

2006

861 062

1 282 251

591 485

368 036

3 102 834

2007

928 068

1 365 284

618 391

389 240

3 300 983

2008

924 208

1 428 622

643 261

395 590

3 391 681

2009

820 343

1 419 501

651 441

400 724

3 292 009

2010

946 087

1 487 559

664 971

425 207

3 523 824

2011

963 264

1 578 035

686 098

433 646

3 661 043

2012

923 891

1 621 079

713 076

430 825

3 688 871

2013

916 063

1 685 691

735 712

436 473

3 773 939

2014

945 278

1 783 151

762 537

449 959

3 940 925

2015

961 741

1 963 342

796 357

480 103

4 201 543

2016

994 654

2 042 839

838 883

509 121

4 385 497

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Utveckling av värdet av BRP per branschgrupp 2001-2016. Index år 2001=100

           

Skåne län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt- ning

Ej bransch- fördelat

Summa

2001

100

100

100

100

100

2002

105

106

104

107

105

2003

104

110

109

109

108

2004

105

116

112

111

112

2005

107

122

117

119

116

2006

113

133

122

126

124

2007

129

150

127

141

139

2008

123

145

135

135

136

2009

110

142

137

135

131

2010

113

156

147

142

140

2011

111

162

154

141

143

2012

108

165

163

140

145

2013

106

173

166

143

148

2014

116

180

172

149

156

2015

118

199

182

159

167

2016

123

206

191

169

174

 

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt- ning

Ej bransch- fördelat

Summa

2001

100

100

100

100

100

2002

102

104

105

105

104

2003

105

108

111

109

108

2004

112

113

115

113

113

2005

113

119

119

120

117

2006

123

126

124

127

125

2007

133

135

129

134

133

2008

132

141

134

136

137

2009

118

140

136

138

133

2010

136

147

139

146

142

2011

138

155

143

149

148

2012

132

160

149

148

149

2013

131

166

154

150

152

2014

135

176

159

155

159

2015

138

193

166

165

169

2016

143

201

175

175

177

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta