Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 362 164 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Regional ekonomi // Disponibel inkomst per invånar…

Disponibel inkomst per invånare

Senast uppdaterad 2018-12-17
Förklaring
Disponibel inkomst visar hur mycket hushållen kan använda för privat konsumtion, t.ex. boende, livsmedel, kläder och transporter. För att beräkna disponibel inkomst dras skatten bort från inkomsten och olika typer av bidrag läggs till (barnbidrag, ekonomiskt bistånd, bostadsbidrag, etc.).
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
Disponibel inkomst per invånare 2016, tusental kronor

Region Disponibel inkomst per invånare, tusental kr
Stockholms län 210
Uppsala län 238
Södermanlands län 206
Östergötlands län 197
Jönköpings län 199
Kronobergs län 202
Kalmar län 198
Gotlands län 195
Blekinge län 196
Skåne län 192
Hallands län 205
Västra Götalands län 219
Värmlands län 209
Örebro län 194
Västmanlands län 193
Dalarnas län 200
Gävleborgs län 196
Västernorrlands län 192
Jämtlands län 196
Västerbottens län 194
Norrbottens län 193
Riket 201
Disponibel inkomst per invånare 2005-2016. Tusental kronor

Region 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Stockholms län 139 146 156 164 170 176 183 189 194 199 204 210
Uppsala län 158 166 176 188 195 201 206 213 221 225 230 238
Södermanlands län 138 145 153 161 167 173 179 186 191 197 201 206
Östergötlands län 134 141 150 158 161 166 174 179 181 187 190 197
Jönköpings län 132 138 147 154 161 166 173 179 182 187 194 199
Kronobergs län 132 140 150 157 160 167 175 181 185 190 193 202
Kalmar län 135 144 150 158 162 167 174 179 181 188 193 198
Gotlands län 129 135 144 152 157 163 171 177 180 186 190 195
Blekinge län 126 133 141 148 155 162 169 173 181 184 189 196
Skåne län 130 136 143 150 156 160 167 172 176 183 185 192
Hallands län 138 145 154 163 170 174 180 185 190 195 200 205
Västra Götalands län 142 151 159 168 175 181 190 196 200 207 214 219
Värmlands län 137 144 154 162 168 172 181 187 191 197 201 209
Örebro län 129 137 145 153 158 163 171 177 180 186 190 194
Västmanlands län 131 136 145 152 157 162 169 174 177 183 188 193
Dalarnas län 134 141 149 158 163 169 176 183 186 191 195 200
Gävleborgs län 130 137 146 153 159 163 171 178 181 187 192 196
Västernorrlands län 131 137 145 153 158 163 170 175 178 184 187 192
Jämtlands län 131 139 147 154 160 164 172 179 181 188 192 196
Västerbottens län 129 138 147 150 155 161 168 174 178 185 190 194
Norrbottens län 129 133 142 150 155 161 169 175 178 183 187 193
Riket 133 138 147 155 160 167 175 183 188 195 198 201
Disponibel inkomst per invånare 2005-2016. Index år 2005=100

Region 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Stockholms län 100 104 112 118 122 127 132 136 140 143 147 151
Uppsala län 100 105 111 119 123 127 130 135 140 142 146 151
Södermanlands län 100 105 111 117 121 125 130 135 138 143 146 149
Östergötlands län 100 105 112 118 120 124 130 134 135 140 142 147
Jönköpings län 100 105 111 117 122 126 131 136 138 142 147 151
Kronobergs län 100 106 114 119 121 127 133 137 140 144 146 153
Kalmar län 100 107 111 117 120 124 129 133 134 139 143 147
Gotlands län 100 105 112 118 122 126 133 137 140 144 147 151
Blekinge län 100 106 112 117 123 129 134 137 144 146 150 156
Skåne län 100 105 110 115 120 123 128 132 135 141 142 148
Hallands län 100 105 112 118 123 126 130 134 138 141 145 149
Västra Götalands län 100 106 112 118 123 127 134 138 141 146 151 154
Värmlands län 100 105 112 118 123 126 132 136 139 144 147 153
Örebro län 100 106 112 119 122 126 133 137 140 144 147 150
Västmanlands län 100 104 111 116 120 124 129 133 135 140 144 147
Dalarnas län 100 105 111 118 122 126 131 137 139 143 146 149
Gävleborgs län 100 105 112 118 122 125 132 137 139 144 148 151
Västernorrlands län 100 105 111 117 121 124 130 134 136 140 143 147
Jämtlands län 100 106 112 118 122 125 131 137 138 144 147 150
Västerbottens län 100 107 114 116 120 125 130 135 138 143 147 150
Norrbottens län 100 103 110 116 120 125 131 136 138 142 145 150
Riket 100 104 111 117 120 126 132 138 141 147 149 151

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta