Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
291 341 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Arbete // Arbetslösa, totalt

Arbetslösa, totalt

Senast uppdaterad 2018-01-16
Förklaring

Arbetsförmedlingens statistik över arbetslöshet baserar sig på den registerbaserade arbetskraften och omfattar arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Definitionen skiljer sig från den som SCB använder i arbetskraftsundersökningarna (AKU).

PDF
Diagram nuläge

När man räknar samma både öppet arbetslösa samt de som är sysselsatta i arbetsmarknadsprogram 2017 är andelen högst i Flens kommun med 15,0 procent. Lägst är andelen i Trosa kommun, 4,2 procent. Genomsnittet för Södermanlands län är 10,4 procent och för hela riket 7,5 procent.

Öppet arbetslösa samt sysselsatta i arbetsmarknadsprogram 16-64 år. Årsmedeltal 2017

             

Kommun/Region

Öppet arbetslösa

I arbetsmarknads-program

Arbetslösa samt i program

Antal

Procent

Antal

Procent

Antal

Procent

Eskilstuna

3 099

6,3

3 444

7,0

6 543

13,2

Flen

568

8,0

498

7,0

1 066

15,0

Gnesta

136

2,7

116

2,3

252

5,0

Katrineholm

715

4,6

1 011

6,5

1 726

11,0

Nyköping

1 007

3,8

1 120

4,3

2 127

8,1

Oxelösund

338

6,2

350

6,4

688

12,6

Strängnäs

558

3,4

479

2,9

1 037

6,3

Trosa

127

2,2

113

2,0

240

4,2

Vingåker

195

4,8

228

5,6

423

10,5

Södermanlands län

6 743

5,0

7 359

5,4

14 102

10,4

Riket

191 927

4,0

171 155

3,5

363 082

7,5

Källa: Arbetsförmedlingen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta