Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
294 695 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Arbete // Arbetspendling till övriga län

Arbetspendling till övriga län

Senast uppdaterad 2019-01-21
Förklaring
En pendlare är en person, vars arbetsställe ligger i en annan kommun än den där hon eller han är folkbokförd. Såväl dagpendlare som exempelvis veckopandlare ingår i gruppen. En pendlare tillhör en kommuns nattbefolkning (bostadskommun) och en annan kommuns dagbefolkning (arbetsställekommun).
Arbetspendling från Södermanlands län till övriga län i riket 2017. Antal

Till Kvinnor Män Totalt
Stockholms län 6 488 10 836 17 324
Västmanlands län 887 1 566 2 453
Östergötlands län 702 1 139 1 841
Örebro län 190 459 649
Västra Götalands län 144 395 539
Uppsala län 169 368 537
Skåne län 87 221 308
Dalarnas län 49 108 157
Jönköpings län 36 72 108
Gävleborgs län 19 83 102
Hallands län 23 67 90
Värmlands län 27 54 81
Kalmar län 27 50 77
Västerbottens län 13 50 63
Norrbottens län 20 38 58
Jämtlands län 15 41 56
Västernorrlands län 19 35 54
Blekinge län 10 28 38
Kronobergs län 9 28 37
Gotlands län 4 24 28
Totalt 8 938 15 662 24 600

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta