Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
291 341 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Utbildning // Studiecirkeldeltagare per 1000…

Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare

Senast uppdaterad 2018-05-29
Förklaring
Statistiken om studiecirklar redovisar antal cirklar, deltagare och studietimmar efter ämnesgrupp, studiecirkeldeltagande per 1000 invånare i kommuner och län. En individ som deltar i flera studiecirklar under ett år räknas på nytt varje gång. Därför kan, teoretiskt, antalet deltagare per 1000 invånare överstiga värdet 1000.
PDF
Diagram nuläge

I studiecirkeln bygger arbetet på deltagaren eget kunskapssökande utifrån egna behov och intressen. Organisatoriskt är studiecirkeln en liten grupp människor som under en längre tid, återkommande träffas och bedriver studier under ledning av godkänd ledare. Katrineholms kommun har 290 studiecirkeldeltagare per 1000 invånare. Trosa har 73. Genomsnittet för länet är 198 och för riket 166 deltagare per 1000 invånare.

Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2017

Kommun/Region Cirkeldeltagare per 1000 invånare
Eskilstuna 233
Flen 230
Gnesta 84
Katrineholm 290
Nyköping 197
Oxelösund 85
Strängnäs 96
Trosa 73
Vingåker 269
Södermanlands län 198
Riket 166
Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2007-2017

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Eskilstuna 233 225 233 212 223 211 227 235 228 233 233
Flen 291 262 266 270 261 277 321 303 257 244 230
Gnesta 133 139 121 114 105 92 109 157 112 89 84
Katrineholm 267 276 271 239 237 238 248 271 300 284 290
Nyköping 227 209 204 200 198 189 175 199 199 208 197
Oxelösund 126 98 93 97 84 88 75 80 209 145 85
Strängnäs 188 167 179 156 143 129 120 110 107 96 96
Trosa 104 94 107 80 61 69 60 112 113 89 73
Vingåker 339 292 262 230 214 228 246 269 243 209 269
Södermanlands län 224 212 213 206 200 189 195 208 208 203 198
Riket 220 206 202 192 189 180 169 176 171 168 166
Utveckling av antalet studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2007-2017. Index år 2007=100

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Eskilstuna 100 97 100 91 96 91 97 101 98 100 100
Flen 100 90 91 93 90 95 110 104 88 84 79
Gnesta 100 105 91 86 79 69 82 118 84 67 64
Katrineholm 100 103 101 90 89 89 93 101 112 107 109
Nyköping 100 92 90 88 87 83 77 88 88 92 87
Oxelösund 100 78 74 77 67 70 60 63 166 115 67
Strängnäs 100 89 95 83 76 69 64 59 57 51 51
Trosa 100 90 103 77 59 66 58 108 108 85 71
Vingåker 100 86 77 68 63 67 72 79 72 62 79
Södermanlands län 100 95 95 92 89 84 87 93 93 90 89
Riket 100 94 92 87 86 82 77 80 78 76 76

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta