Uppsala län
Fakta & Perspektiv
376 354 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Arbete // Andel sysselsatta, ålder

Andel sysselsatta, ålder

Senast uppdaterad 2018-11-29
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Folkmängd i Uppsala län 2017-12-31 samt andel sysselsatta kvinnor och män av totala folkmängden

                       

Ålder

Antal

Andel (%)

Folkmängd

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

10 901

11 214

22 115

 

 

10 901

11 214

0,0

0,0

3,0

3,0

5-9

10 957

11 592

22 549

 

 

10 957

11 592

0,0

0,0

3,0

3,1

10-14

10 235

10 821

21 056

 

 

10 235

10 821

0,0

0,0

2,8

2,9

15-19

9 324

10 480

19 804

1 715

1 647

7 609

8 833

0,5

0,4

2,1

2,4

20-24

13 894

13 464

27 358

8 131

8 223

5 763

5 241

2,2

2,2

1,6

1,4

25-29

14 951

15 538

30 489

10 157

11 116

4 794

4 422

2,8

3,0

1,3

1,2

30-34

12 152

12 977

25 129

9 326

10 552

2 826

2 425

2,5

2,9

0,8

0,7

35-39

10 962

11 279

22 241

9 087

9 636

1 875

1 643

2,5

2,6

0,5

0,4

40-44

11 343

11 687

23 030

9 813

10 378

1 530

1 309

2,7

2,8

0,4

0,4

45-49

11 336

11 620

22 956

9 944

10 361

1 392

1 259

2,7

2,8

0,4

0,3

50-54

11 819

11 912

23 731

10 228

10 534

1 591

1 378

2,8

2,9

0,4

0,4

55-59

10 247

10 071

20 318

8 608

8 669

1 639

1 402

2,3

2,3

0,4

0,4

60-64

10 013

9 866

19 879

7 202

7 441

2 811

2 425

2,0

2,0

0,8

0,7

65-69

10 251

9 705

19 956

2 597

3 575

7 654

6 130

0,7

1,0

2,1

1,7

70-74

9 996

9 644

19 640

1 261

2 235

8 735

7 409

0,3

0,6

2,4

2,0

75-79

6 402

6 008

12 410

0

0

6 402

6 008

0,0

0,0

1,7

1,6

80-84

4 500

3 536

8 036

 

 

4 500

3 536

0,0

0,0

1,2

1,0

85-89

3 046

2 025

5 071

 

 

3 046

2 025

0,0

0,0

0,8

0,5

90-94

1 668

778

2 446

 

 

1 668

778

0,0

0,0

0,5

0,2

95-99

496

185

681

 

 

496

185

0,0

0,0

0,1

0,1

100-

63

13

76

 

 

63

13

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

184 556

184 415

368 971

88 069

94 367

96 487

90 048

23,9

25,6

26,2

24,4

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Folkmängd i Uppsala län 2017-12-31 samt andel sysselsatta kvinnor och män av totala folkmängden

                       

Ålder

Antal

Andel (%)

Folkmängd

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

10 901

11 214

22 115

 

 

10 901

11 214

0,0

0,0

3,0

3,0

5-9

10 957

11 592

22 549

 

 

10 957

11 592

0,0

0,0

3,0

3,1

10-14

10 235

10 821

21 056

 

 

10 235

10 821

0,0

0,0

2,8

2,9

15-19

9 324

10 480

19 804

1 715

1 647

7 609

8 833

0,5

0,4

2,1

2,4

20-24

13 894

13 464

27 358

8 131

8 223

5 763

5 241

2,2

2,2

1,6

1,4

25-29

14 951

15 538

30 489

10 157

11 116

4 794

4 422

2,8

3,0

1,3

1,2

30-34

12 152

12 977

25 129

9 326

10 552

2 826

2 425

2,5

2,9

0,8

0,7

35-39

10 962

11 279

22 241

9 087

9 636

1 875

1 643

2,5

2,6

0,5

0,4

40-44

11 343

11 687

23 030

9 813

10 378

1 530

1 309

2,7

2,8

0,4

0,4

45-49

11 336

11 620

22 956

9 944

10 361

1 392

1 259

2,7

2,8

0,4

0,3

50-54

11 819

11 912

23 731

10 228

10 534

1 591

1 378

2,8

2,9

0,4

0,4

55-59

10 247

10 071

20 318

8 608

8 669

1 639

1 402

2,3

2,3

0,4

0,4

60-64

10 013

9 866

19 879

7 202

7 441

2 811

2 425

2,0

2,0

0,8

0,7

65-69

10 251

9 705

19 956

2 597

3 575

7 654

6 130

0,7

1,0

2,1

1,7

70-74

9 996

9 644

19 640

1 261

2 235

8 735

7 409

0,3

0,6

2,4

2,0

75-79

6 402

6 008

12 410

0

0

6 402

6 008

0,0

0,0

1,7

1,6

80-84

4 500

3 536

8 036

 

 

4 500

3 536

0,0

0,0

1,2

1,0

85-89

3 046

2 025

5 071

 

 

3 046

2 025

0,0

0,0

0,8

0,5

90-94

1 668

778

2 446

 

 

1 668

778

0,0

0,0

0,5

0,2

95-99

496

185

681

 

 

496

185

0,0

0,0

0,1

0,1

100-

63

13

76

 

 

63

13

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

184 556

184 415

368 971

88 069

94 367

96 487

90 048

23,9

25,6

26,2

24,4

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta