Uppsala län
Fakta & Perspektiv
368 971 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Arbete // Öppet arbetslösa

Öppet arbetslösa

Senast uppdaterad 2018-11-26
Förklaring

Arbetsförmedlingens statistik över arbetslöshet baserar sig på den registerbaserade arbetskraften och omfattar arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Definitionen skiljer sig från den som SCB använder i arbetskraftsundersökningarna (AKU).

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Öppet arbetslösa 16-64 år. Årsmedeltal 2017

Kommun/Region Antal Andel (%)
Enköping 755 3,6
Heby 189 3,0
Håbo 263 2,6
Knivsta 191 2,2
Tierp 463 4,7
Uppsala 4 003 3,8
Älvkarleby 216 4,9
Östhammar 225 2,2
Uppsala län 6 305 3,6
Riket 191 927 4,0

Öppet arbetslösa, årsmedeltal 2008-2017

 
           

År

Antal arbetslösa, 16-64 år

Andel öppet arbetslösa 16-64 år (%)

 

Uppsala län

Riket

Uppsala län

Riket

 

2008

4 217

150 284

2,7

3,4

 

2009

6 244

236 828

3,8

5,7

 

2010

6 528

231 288

3,9

4,9

 

2011

5 834

206 431

3,6

4,6

 

2012

5 925

212 898

3,6

4,6

 

2013

5 978

214 295

3,6

4,5

 

2014

5 544

202 463

3,3

4,3

 

2015

5 454

194 385

3,2

4,1

 

2016

5 702

189 718

3,3

4,0

 

2017

6 305

191 927

3,6

4,0

 

Källa: Arbetsförmedlingen

 

Utveckling av antalet öppet arbetslösa 2008-2017. Index år 2008=100

     

År

Öppet arbetslösa. Index år 2000=100

Uppsala län

Riket

2008

100

100

2009

148

158

2010

155

154

2011

138

137

2012

140

142

2013

142

143

2014

131

135

2015

129

129

2016

135

126

2017

149

128

Källa: Arbetsförmedlingen

 

 

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta