Uppsala län
Fakta & Perspektiv
376 354 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Arbete // Största arbetsgivare

Största arbetsgivare

Senast uppdaterad 2018-11-26
Förklaring

Utdrag från SCB:s Företagsregister som är ett register över företag och arbetsställen i Sverige. En person räknas endast en gång även om personen har flera arbetsgivare. Antalet anställda är avrundat.
Som anställd räknas:

  • Personer för vilka arbetsgivaren är skyldig att innehålla och redovisa A-skatt (huvudarbetsgivare)
  • Personer som för närvarande är anställda och ej har högre inkomst från något annat arbete
  • Utbetald lön (arbetsinkomst) per år beräknas överstiga ett prisbasbelopp
  • Vikarie som är anställd längre tid än 3 månader.

De 25 största arbetsgivarna 2017. Uppsala län

 

 

 

Namn

Antal anställda

Andel av totalt antal anställda i länet

UPPSALA KOMMUN

14 925

10,3

UPPSALA LÄNS LANDSTING

12 125

8,4

UPPSALA UNIVERSITET

5 225

3,7

ENKÖPINGS KOMMUN

3 625

2,4

FRILANS FINANS SVERIGE AB

2 825

1,5

SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET

2 175

1,5

FÖRSVARSMAKTEN

2 025

1,4

TIERPS KOMMUN

2 025

1,4

ÖSTHAMMARS KOMMUN

1 875

1,1

AKTIEBOLAGET SANDVIK COROMANT

1 525

1,0

HÅBO KOMMUN

1 425

0,9

HEBY KOMMUN

1 225

0,9

KNIVSTA KOMMUN

1 225

0,8

FORSMARKS KRAFTGRUPP AKTIEBOLAG

1 175

0,8

GE HEALTHCARE BIO-SCIENCES AB

1 175

0,8

POLISMYNDIGHETEN

1 025

0,7

FRESENIUS KABI AB

975

0,6

ÄLVKARLEBY KOMMUN

825

0,6

LÄKEMEDELSVERKET

775

0,6

SAMHALL AKTIEBOLAG

675

0,5

NOBINA SVERIGE AB

575

0,5

PHADIA AB

575

0,4

ADLIBRIS AKTIEBOLAG

525

0,4

GAMLA UPPSALA BUSS AKTIEBOLAG

525

0,4

NORDEA BANK ABP, FILIAL I SVERIGE

525

0,4

     

Totalt antal anställda för de 25 största i länet

 

61 575

Andel av antal anställda i länet

 

41,7

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

 

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta