Uppsala län
Fakta & Perspektiv
368 971 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Befolkningsstruktur

Befolkningsstruktur

Senast uppdaterad 2018-11-22
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Folkmängd 2017-12-31 i Uppsala län jämfört med riket

             

Ålder

Uppsala län

Riket

Antal

Procent

Procent

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

10 901

11 214

3,0

3,0

2,9

3,1

5-9

10 957

11 592

3,0

3,1

2,9

3,1

10-14

10 235

10 821

2,8

2,9

2,8

3,0

15-19

9 324

10 480

2,5

2,8

2,6

2,8

20-24

13 894

13 464

3,8

3,6

2,9

3,2

25-29

14 951

15 538

4,1

4,2

3,5

3,7

30-34

12 152

12 977

3,3

3,5

3,2

3,4

35-39

10 962

11 279

3,0

3,1

3,0

3,2

40-44

11 343

11 687

3,1

3,2

3,1

3,2

45-49

11 336

11 620

3,1

3,1

3,2

3,3

50-54

11 819

11 912

3,2

3,2

3,3

3,4

55-59

10 247

10 071

2,8

2,7

2,9

2,9

60-64

10 013

9 866

2,7

2,7

2,8

2,8

65-69

10 251

9 705

2,8

2,6

2,8

2,7

70-74

9 996

9 644

2,7

2,6

2,8

2,7

75-79

6 402

6 008

1,7

1,6

2,0

1,8

80-84

4 500

3 536

1,2

1,0

1,4

1,1

85-89

3 046

2 025

0,8

0,5

1,0

0,6

90-94

1 668

778

0,5

0,2

0,5

0,2

95-99

496

185

0,1

0,1

0,1

0,0

100-

63

13

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

184 556

184 415

50,0

50,0

49,8

50,2

Källa: Statistiska centralbyrån

             

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta