Uppsala län
Fakta & Perspektiv
376 354 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Befolkningsutveckling 1805-201…

Befolkningsutveckling 1805-2015

Senast uppdaterad 2016-02-24
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge
Folkmängd 1805-2015 (5-års intervall)

År Uppsala län Riket
1805 84 141 2 412 772
1810 80 577 2 377 851
1815 80 099 2 465 066
1820 80 216 2 584 690
1825 81 897 2 771 252
1830 81 742 2 888 082
1835 84 777 3 025 439
1840 85 294 3 138 887
1845 87 700 3 316 536
1850 89 323 3 482 541
1855 90 877 3 641 011
1860 92 536 3 859 728
1865 96 766 4 114 141
1870 100 519 4 168 525
1875 104 371 4 383 291
1880 111 019 4 565 668
1885 116 406 4 682 769
1890 121 091 4 784 981
1895 123 015 4 919 260
1900 123 863 5 136 441
1905 125 610 5 294 885
1910 128 171 5 522 403
1915 132 400 5 712 740
1920 136 718 5 904 489
1925 139 954 6 053 562
1930 138 201 6 142 191
1935 139 155 6 250 506
1940 138 098 6 371 432
1945 146 415 6 673 749
1950 154 660 7 041 829
1955 161 383 7 290 112
1960 167 722 7 497 967
1965 184 701 7 772 506
1970 217 730 8 081 229
1975 230 028 8 208 442
1980 243 585 8 317 937
1985 251 852 8 358 139
1990 268 835 8 590 630
1995 288 475 8 837 496
2000 294 196 8 882 792
2005 304 367 9 047 752
2010 335 882 9 415 570
2015 354 164 9 851 017

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta