Uppsala län
Fakta & Perspektiv
376 354 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Folkmängd 31 december; ålder

Folkmängd 31 december; ålder

Senast uppdaterad 2019-02-21
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.

Folkmängd 2018-12-31 efter region och åldersgrupp. Antal

             

Kommun/Region

0-15

16-24

25-44

45-64

65-

Totalt

Enköping

8 638

4 397

10 742

11 421

9 231

44 429

Heby

2 414

1 370

3 078

3 644

3 404

13 910

Håbo

4 697

2 210

5 179

5 652

3 826

21 564

Knivsta

4 849

1 828

5 228

4 293

2 522

18 720

Tierp

3 866

2 065

4 780

5 430

4 986

21 127

Uppsala

41 408

29 003

67 903

49 181

37 669

225 164

Älvkarleby

1 732

823

2 089

2 482

2 266

9 392

Östhammar

3 785

1 941

4 659

5 752

5 911

22 048

Uppsala län

71 389

43 637

103 658

87 855

69 815

376 354

Riket

1 905 251

1 051 183

2 666 364

2 491 298

2 006 146

10 120 242

             

Procentuell fördelning

Kommun/Region

0-15

16-24

25-44

45-64

65-

Totalt

Enköping

19,4

9,9

24,2

25,7

20,8

100

Heby

17,4

9,8

22,1

26,2

24,5

100

Håbo

21,8

10,2

24,0

26,2

17,7

100

Knivsta

25,9

9,8

27,9

22,9

13,5

100

Tierp

18,3

9,8

22,6

25,7

23,6

100

Uppsala

18,4

12,9

30,2

21,8

16,7

100

Älvkarleby

18,4

8,8

22,2

26,4

24,1

100

Östhammar

17,2

8,8

21,1

26,1

26,8

100

Uppsala län

19,0

11,6

27,5

23,3

18,6

100

Riket

18,8

10,4

26,3

24,6

19,8

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta