Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Befolkning och hushåll // Bostadslägenheter i kommunala …

Bostadslägenheter i kommunala bostadsföretag

Senast uppdaterad 2018-12-19
Förklaring
De kommunala bostadsbolagen undersöks genom totalundersökning (företagsvisa uppgifter). Undersökningen avser fastigheter med flerbostadshus som har minst tre bostadslägenheter.
PDF
Diagram tidsserie

Antal bostadslägenheter i kommunala bostadsföretag och därav lediga till uthyrning den 1 september 2017

       

Kommun/ Region

Antal bostads-lägenheter

Antal lediga till uthyrning

Andel lediga. Procent

Bjurholm

177

2

1,1

Dorotea

412

12

2,9

Lycksele

1 058

8

0,8

Malå

411

26

6,3

Nordmaling

331

5

1,5

Norsjö

252

11

4,4

Robertsfors

244

0

0,0

Skellefteå

4 079

3

0,1

Sorsele

196

14

7,1

Storuman

339

8

2,4

Umeå

9 921

0

0,0

Vilhelmina

624

4

0,6

Vindeln

263

0

0,0

Vännäs

452

3

0,7

Åsele

262

10

3,8

Västerbottens län

19 021

106

0,6

Riket

738 953

2 005

0,3

Källa: Statistiska centralbyrån

       
       

Antal bostadslägenheter och därav lediga till uthyrning den 1 september 2004-2017 i kommunala bostadsföretag

Antal bostadslägenheter

Kommun/ Region

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2013

2015

2017

Bjurholm

178

178

178

178

178

178

189

177

177

177

Dorotea

367

367

367

367

367

420

409

409

409

412

Lycksele

1 019

1 019

1 022

1 029

1 029

1 030

1 026

1 061

1 060

1 058

Malå

398

394

394

394

394

387

387

387

387

411

Nordmaling

358

358

358

358

358

229

326

331

331

331

Norsjö

211

211

211

211

243

243

243

246

246

252

Robertsfors

305

305

290

290

290

290

264

254

244

244

Skellefteå

5 403

5 602

5 562

5 422

5 385

5 448

5 417

5 479

4 749

4 079

Sorsele

176

176

176

236

214

209

200

200

200

196

Storuman

243

254

315

325

324

332

334

339

336

339

Umeå

8 052

8 087

8 143

8 303

9 128

9 243

9 306

9 443

9 741

9 921

Vilhelmina

739

709

697

665

650

650

650

650

650

624

Vindeln

215

215

215

215

221

242

242

242

242

263

Vännäs

277

277

281

321

341

323

348

370

397

452

Åsele

415

304

288

286

286

286

265

266

262

262

Västerbottens län

18 356

18 456

18 497

18 600

19 408

19 510

19 606

19 854

19 431

19 021

Riket

784 738

780 510

781 322

781 926

771 990

763 744

751 429

744 915

737 610

738 953

                     

Antal bostadslägenheter lediga till uthyrning

Kommun/ Region

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2013

2015

2017

Bjurholm

6

17

10

6

7

13

4

6

1

2

Dorotea

38

38

28

20

27

21

33

0

21

12

Lycksele

13

17

14

12

4

9

3

4

16

8

Malå

32

41

29

22

6

40

8

6

6

26

Nordmaling

31

34

14

12

13

0

12

20

14

5

Norsjö

7

3

0

0

3

4

1

3

2

11

Robertsfors

34

29

36

24

32

31

21

17

0

0

Skellefteå

347

256

185

106

80

114

60

64

20

3

Sorsele

16

19

28

31

29

28

12

28

0

14

Storuman

25

5

17

5

12

20

14

7

3

8

Umeå

23

18

12

19

0

9

6

9

0

0

Vilhelmina

106

75

64

47

37

44

14

23

0

4

Vindeln

7

9

10

5

3

10

17

10

1

0

Vännäs

35

14

15

20

21

23

8

7

6

3

Åsele

121

27

10

15

11

10

7

6

8

10

Västerbottens län

841

602

472

344

285

376

220

210

98

106

Riket

14 074

13 550

11 269

9 903

9 090

10 165

6 746

5 709

2 607

2 005

                     

Andel bostadslägenheter lediga till uthyrning. Procent

Kommun/ Region

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2013

2015

2017

Bjurholm

3,4

9,6

5,6

3,4

3,9

7,3

2,1

3,4

0,6

1,1

Dorotea

10,4

10,4

7,6

5,4

7,4

5,0

8,1

0,0

5,1

2,9

Lycksele

1,3

1,7

1,4

1,2

0,4

0,9

0,3

0,4

1,5

0,8

Malå

8,0

10,4

7,4

5,6

1,5

10,3

2,1

1,6

1,6

6,3

Nordmaling

8,7

9,5

3,9

3,4

3,6

0,0

3,7

6,0

4,2

1,5

Norsjö

3,3

1,4

0,0

0,0

1,2

1,6

0,4

1,2

0,8

4,4

Robertsfors

11,1

9,5

12,4

8,3

11,0

10,7

8,0

6,7

0,0

0,0

Skellefteå

6,4

4,6

3,3

2,0

1,5

2,1

1,1

1,2

0,4

0,1

Sorsele

9,1

10,8

15,9

13,1

13,6

13,4

6,0

14,0

0,0

7,1

Storuman

10,3

2,0

5,4

1,5

3,7

6,0

4,2

2,1

0,9

2,4

Umeå

0,3

0,2

0,1

0,2

0,0

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

Vilhelmina

14,3

10,6

9,2

7,1

5,7

6,8

2,2

3,5

0,0

0,6

Vindeln

3,3

4,2

4,7

2,3

1,4

4,1

7,0

4,1

0,4

0,0

Vännäs

12,6

5,1

5,3

6,2

6,2

7,1

2,3

1,9

1,5

0,7

Åsele

29,2

8,9

3,5

5,2

3,8

3,5

2,6

2,3

3,1

3,8

Västerbottens län

4,6

3,3

2,6

1,8

1,5

1,9

1,1

1,1

0,5

0,6

Riket

1,8

1,7

1,4

1,3

1,2

1,3

0,9

0,8

0,4

0,3

Källa: Statistiska centralbyrån

                     

Utveckling av antalet bostadslägenheter och därav lediga till uthyrning den 1 september 2004-2017 i kommunala bostadsföretag. Index år 2004=100

                     

Kommun/ Region

Antal bostadslägenheter. Index år 2004=100

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2013

2015

2017

Bjurholm

100

100

100

100

100

100

106

99

99

99

Dorotea

100

100

100

100

100

114

111

111

111

112

Lycksele

100

100

100

101

101

101

101

104

104

104

Malå

100

99

99

99

99

97

97

97

97

103

Nordmaling

100

100

100

100

100

64

91

92

92

92

Norsjö

100

100

100

100

115

115

115

117

117

119

Robertsfors

100

100

95

95

95

95

87

83

80

80

Skellefteå

100

104

103

100

100

101

100

101

88

75

Sorsele

100

100

100

134

122

119

114

114

114

111

Storuman

100

105

130

134

133

137

137

140

138

140

Umeå

100

100

101

103

113

115

116

117

121

123

Vilhelmina

100

96

94

90

88

88

88

88

88

84

Vindeln

100

100

100

100

103

113

113

113

113

122

Vännäs

100

100

101

116

123

117

126

134

143

163

Åsele

100

73

69

69

69

69

64

64

63

63

Västerbottens län

100

101

101

101

106

106

107

108

106

104

Riket

100

99

100

100

98

97

96

95

94

94

                     

Kommun/ Region

Antal bostadslägenheter lediga till uthyrning. Index år 2004=100

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2013

2015

2017

Bjurholm

100

283

167

100

117

217

67

100

17

33

Dorotea

100

100

74

53

71

55

87

0

55

32

Lycksele

100

131

108

92

31

69

23

31

123

62

Malå

100

128

91

69

19

125

25

19

19

81

Nordmaling

100

110

45

39

42

0

39

65

45

16

Norsjö

100

43

0

0

43

57

14

43

29

157

Robertsfors

100

85

106

71

94

91

62

50

0

0

Skellefteå

100

74

53

31

23

33

17

18

6

1

Sorsele

100

119

175

194

181

175

75

175

0

88

Storuman

100

20

68

20

48

80

56

28

12

32

Umeå

100

78

52

83

0

39

26

39

0

0

Vilhelmina

100

71

60

44

35

42

13

22

0

4

Vindeln

100

129

143

71

43

143

243

143

14

0

Vännäs

100

40

43

57

60

66

23

20

17

9

Åsele

100

22

8

12

9

8

6

5

7

8

Västerbottens län

100

72

56

41

34

45

26

25

12

13

Riket

100

96

80

70

65

72

48

41

19

14

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta