Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Befolkning och hushåll // Bostadslägenheter i kommunala …

Bostadslägenheter i kommunala bostadsföretag

Senast uppdaterad 2016-01-12
Förklaring
De kommunala bostadsbolagen undersöks genom totalundersökning (företagsvisa uppgifter). Undersökningen avser fastigheter med flerbostadshus som har minst tre bostadslägenheter.
PDF
Diagram tidsserie

Antal bostadslägenheter i kommunala bostadsföretag och därav lediga till uthyrning den 1 september 2015

       

Kommun/ Region

Antal bostads-lägenheter

Antal lediga till uthyrning

Andel lediga. Procent

Bjurholm

177

1

0,6

Dorotea

409

21

5,1

Lycksele

1 060

16

1,5

Malå

387

6

1,6

Nordmaling

331

14

4,2

Norsjö

246

2

0,8

Robertsfors

244

0

0,0

Skellefteå

4 749

20

0,4

Sorsele

200

0

0,0

Storuman

336

3

0,9

Umeå

9 741

0

0,0

Vilhelmina

650

0

0,0

Vindeln

242

1

0,4

Vännäs

397

6

1,5

Åsele

262

8

3,1

Västerbottens län

19 431

98

0,5

Riket

737 610

2 607

0,4

Källa: Statistiska centralbyrån

       

Antal bostadslägenheter och därav lediga till uthyrning den 1 september 2003-2015 i kommunala bostadsföretag

Antal bostadslägenheter

Kommun/ Region

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2013

2015

Bjurholm

178

178

178

178

178

178

178

189

177

177

Dorotea

367

367

367

367

367

367

420

409

409

409

Lycksele

1 062

1 019

1 019

1 022

1 029

1 029

1 030

1 026

1 061

1 060

Malå

398

398

394

394

394

394

387

387

387

387

Nordmaling

358

358

358

358

358

358

229

326

331

331

Norsjö

211

211

211

211

211

243

243

243

246

246

Robertsfors

307

305

305

290

290

290

290

264

254

244

Skellefteå

5 427

5 403

5 602

5 562

5 422

5 385

5 448

5 417

5 479

4 749

Sorsele

176

176

176

176

236

214

209

200

200

200

Storuman

243

243

254

315

325

324

332

334

339

336

Umeå

8 021

8 052

8 087

8 143

8 303

9 128

9 243

9 306

9 443

9 741

Vilhelmina

712

739

709

697

665

650

650

650

650

650

Vindeln

215

215

215

215

215

221

242

242

242

242

Vännäs

283

277

277

281

321

341

323

348

370

397

Åsele

398

415

304

288

286

286

286

265

266

262

Västerbottens län

18 356

18 356

18 456

18 497

18 600

19 408

19 510

19 606

19 854

19 431

Riket

786 415

784 738

780 510

781 322

781 926

771 990

763 744

751 429

744 915

737 610

                     

Antal bostadslägenheter lediga till uthyrning

Kommun/ Region

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2013

2015

Bjurholm

19

6

17

10

6

7

13

4

6

1

Dorotea

31

38

38

28

20

27

21

33

0

21

Lycksele

16

13

17

14

12

4

9

3

4

16

Malå

47

32

41

29

22

6

40

8

6

6

Nordmaling

52

31

34

14

12

13

0

12

20

14

Norsjö

8

7

3

0

0

3

4

1

3

2

Robertsfors

27

34

29

36

24

32

31

21

17

0

Skellefteå

528

347

256

185

106

80

114

60

64

20

Sorsele

30

16

19

28

31

29

28

12

28

0

Storuman

33

25

5

17

5

12

20

14

7

3

Umeå

11

23

18

12

19

0

9

6

9

0

Vilhelmina

101

106

75

64

47

37

44

14

23

0

Vindeln

12

7

9

10

5

3

10

17

10

1

Vännäs

15

35

14

15

20

21

23

8

7

6

Åsele

96

121

27

10

15

11

10

7

6

8

Västerbottens län

1 026

841

602

472

344

285

376

220

210

98

Riket

15 441

14 074

13 550

11 269

9 903

9 090

10 165

6 746

5 709

2 607

                     

Andel bostadslägenheter lediga till uthyrning. Procent

Kommun/ Region

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2013

2015

Bjurholm

10,7

3,4

9,6

5,6

3,4

3,9

7,3

2,1

3,4

0,6

Dorotea

8,4

10,4

10,4

7,6

5,4

7,4

5,0

8,1

0,0

5,1

Lycksele

1,5

1,3

1,7

1,4

1,2

0,4

0,9

0,3

0,4

1,5

Malå

11,8

8,0

10,4

7,4

5,6

1,5

10,3

2,1

1,6

1,6

Nordmaling

14,5

8,7

9,5

3,9

3,4

3,6

0,0

3,7

6,0

4,2

Norsjö

3,8

3,3

1,4

0,0

0,0

1,2

1,6

0,4

1,2

0,8

Robertsfors

8,8

11,1

9,5

12,4

8,3

11,0

10,7

8,0

6,7

0,0

Skellefteå

9,7

6,4

4,6

3,3

2,0

1,5

2,1

1,1

1,2

0,4

Sorsele

17,0

9,1

10,8

15,9

13,1

13,6

13,4

6,0

14,0

0,0

Storuman

13,6

10,3

2,0

5,4

1,5

3,7

6,0

4,2

2,1

0,9

Umeå

0,1

0,3

0,2

0,1

0,2

0,0

0,1

0,1

0,1

0,0

Vilhelmina

14,2

14,3

10,6

9,2

7,1

5,7

6,8

2,2

3,5

0,0

Vindeln

5,6

3,3

4,2

4,7

2,3

1,4

4,1

7,0

4,1

0,4

Vännäs

5,3

12,6

5,1

5,3

6,2

6,2

7,1

2,3

1,9

1,5

Åsele

24,1

29,2

8,9

3,5

5,2

3,8

3,5

2,6

2,3

3,1

Västerbottens län

5,6

4,6

3,3

2,6

1,8

1,5

1,9

1,1

1,1

0,5

Riket

2,0

1,8

1,7

1,4

1,3

1,2

1,3

0,9

0,8

0,4

Källa: Statistiska centralbyrån

                     
                     

Utveckling av antalet bostadslägenheter och därav lediga till uthyrning den 1 september 2003-2015 i kommunala bostadsföretag. Index år 2003=100

                     

Kommun/ Region

Antal bostadslägenheter. Index år 2003=100

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2013

2015

Bjurholm

100

100

100

100

100

100

100

106

99

99

Dorotea

100

100

100

100

100

100

114

111

111

111

Lycksele

100

96

96

96

97

97

97

97

100

100

Malå

100

100

99

99

99

99

97

97

97

97

Nordmaling

100

100

100

100

100

100

64

91

92

92

Norsjö

100

100

100

100

100

115

115

115

117

117

Robertsfors

100

99

99

94

94

94

94

86

83

79

Skellefteå

100

100

103

102

100

99

100

100

101

88

Sorsele

100

100

100

100

134

122

119

114

114

114

Storuman

100

100

105

130

134

133

137

137

140

138

Umeå

100

100

101

102

104

114

115

116

118

121

Vilhelmina

100

104

100

98

93

91

91

91

91

91

Vindeln

100

100

100

100

100

103

113

113

113

113

Vännäs

100

98

98

99

113

120

114

123

131

140

Åsele

100

104

76

72

72

72

72

67

67

66

Västerbottens län

100

100

101

101

101

106

106

107

108

106

Riket

100

100

99

99

99

98

97

96

95

94

                     

Kommun/ Region

Antal bostadslägenheter lediga till uthyrning. Index år 2003=100

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2013

2015

Bjurholm

100

32

89

53

32

37

68

21

32

5

Dorotea

100

123

123

90

65

87

68

106

0

68

Lycksele

100

81

106

88

75

25

56

19

25

100

Malå

100

68

87

62

47

13

85

17

13

13

Nordmaling

100

60

65

27

23

25

0

23

38

27

Norsjö

100

88

38

0

0

38

50

13

38

25

Robertsfors

100

126

107

133

89

119

115

78

63

0

Skellefteå

100

66

48

35

20

15

22

11

12

4

Sorsele

100

53

63

93

103

97

93

40

93

0

Storuman

100

76

15

52

15

36

61

42

21

9

Umeå

100

209

164

109

173

0

82

55

82

0

Vilhelmina

100

105

74

63

47

37

44

14

23

0

Vindeln

100

58

75

83

42

25

83

142

83

8

Vännäs

100

233

93

100

133

140

153

53

47

40

Åsele

100

126

28

10

16

11

10

7

6

8

Västerbottens län

100

82

59

46

34

28

37

21

20

10

Riket

100

91

88

73

64

59

66

44

37

17

Källa: Statistiska centralbyrån

                     

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta